Thủ tướng kỷ luật nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

(Kiến Thức) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách với ông Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trọng Dũng - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định 1673/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Mạnh Hà do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 940-QĐ/UBKTTW ngày 20/11/2018.
Thu tuong ky luat nguyen Pho Chu nhiem Van phong Chinh phu
Ông Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 
Đồng thời, Thủ tướng cũng ký quyết định1674/QĐ-TTg thi hành kỷ luật ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trọng Dũng do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 941-QĐ/UBKTTW ngày 20/11/2018.
Trước đó, từ ngày 12-14/11/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 31, xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân về trách nhiệm liên quan trong Dự án của Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.
Tại kỳ họp này, sau khi xem xét khách quan, toàn diện các vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ.
Đồng thời, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)