Thanh tra Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hải Dương

Thanh tra tỉnh Hải Dương mới đây ban hành quyết định thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hải Dương.

Cụ thể quyết định thanh tra do ông Cao Ngọc Quang – Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương ký ban hành nêu rõ: “Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước trong 2 năm (2020, 2021) và công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình đã được nghiệm thu, quyết toán đến 31/12/2021 tại Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hải Dương (trừ các nội dung đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm toán)”.
Thời hạn thanh tra 60 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị.
Thanh tra Cong ty TNHH MTV khai thac cong trinh thuy loi tinh Hai Duong
 
Đoàn thanh tra do ông Vũ Duy Ninh - Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Ngoài ra còn các ông Phan Đình Tuấn - Thanh tra viên, Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cụm số 2 - Thành viên; Ông Nguyễn Văn Tùng- Thanh tra viên, Văn phòng Thanh tra tỉnh - Thành viên; bà Phạm Thị Phương - Thanh tra viên, Phòng Thanh tra, giám sát và xử lý sau thanh tra - Thành viên.
Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này và Kế hoạch tiến hành thanh tra được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt. Báo cáo Chánh thanh tra tỉnh kết quả thanh tra.
Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và quy định của pháp luật khác có liên quan. Thanh tra tỉnh Hải Dương giao Trưởng phòng Thanh tra, giám sát và xử lý sau thanh tra giúp Chánh thanh tra tỉnh giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo quy định của Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.
Thanh tra tỉnh Hải Dương yêu cầu Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cụm số 2; Trưởng phòng Thanh tra, giám sát và xử lý sau thanh tra, các ông có tên tại Điều 2; Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hải Dương; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định trên.
>>> Mời độc giả xem thêm video Thanh tra Chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm:

Nguồn: THDT


Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)