Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% số tiền thu hồi qua thanh tra

Google News

Thanh tra Chính phủ được phép trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước với số nộp đến 50 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 37/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước.
Theo đó, các khoản được trích gồm các khoản thu ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra, được thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước. Các khoản chi ngân sách Nhà nước sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức được thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước.
Thanh tra Chinh phu duoc trich toi da 30% so tien thu hoi qua thanh tra
Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% số tiền thu hồi qua thanh tra 
Theo Nghị quyết vừa được ban hành, Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp đến 50 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 50 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 80 tỷ đồng/năm.
Các cơ quan thanh tra gồm thanh tra tỉnh, thanh tra tổng cục, thanh tra cục, cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thanh tra trong quân đội, công an, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan cơ yếu Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.
Thanh tra sở, thanh tra cấp huyện, thanh tra tại đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 2 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 3 tỷ đồng/năm.
Mức trích và biên độ số tiền nộp vào ngân sách nhà nước mà Thanh tra Chính phủ và các cấp thanh tra được trích, theo quy định tại nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là giữ nguyên theo quy định hiện hành.
Theo Nghị quyết mới ban hành thì khoản tiền được trích sẽ được Thanh tra Chính phủ và các cấp thanh tra chi cho 5 nội dung.
Cụ thể, chi cho công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan thanh tra.
Chi tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa tài sản, máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại phục vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, hội nghị, hội thảo; chi cho các đoàn đi học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra.
Chi khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ngoài ra, các khoản tiền được trích cũng sẽ dùng để chi nghiệp vụ đặc thù phục vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Cơ quan thanh tra thuộc ngân sách Nhà nước cấp nào thì ngân sách cấp đó có trách nhiệm bố trí dự toán chi ngân sách hằng năm số kinh phí được trích.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua và áp dụng từ năm ngân sách 2024.
>>> Mời độc giả xem thêm video Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu (đoàn Thừa Thiên Huế) nói về việc Thanh tra Chính phủ chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ của 7 bộ ngành để xác minh tài sản
 

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)