Tết Tân Sửu: Kỳ vọng năm mới 2021 đẩy lùi đại dịch COVID-19

Dù đang phải thực hiện các giải pháp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương nhưng năm mới “Trâu vàng Tân Sửu 2021”, chúng ta có nhiều kỳ vọng về thành tựu của đất nước trên hành trình đổi mới, phát triển và hội nhập.

Năm Canh Tý 2020 vừa đi qua với bao khó khăn thách thức khi đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến nước ta gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế, xã hội và sự phát triển của đất nước. Cùng với đó, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra ở các tỉnh miền Trung gây mất mát, thiệt hại lớn về người và tài sản.
Tuy nhiên, với sự nỗ lực, phấn đấu, sự đoàn kết, ý chí, quyết tâm, bản lĩnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và hệ thống chính trị, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 có hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.
Tet Tan Suu: Ky vong nam moi 2021 day lui dai dich COVID-19
 Thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng mang lại nhiều kỳ vọng.
Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới kinh tế suy giảm nặng nề, nhưng Việt Nam đã vượt lên, đạt mức tăng trưởng dương gần 3%, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 540 tỷ USD, xuất siêu gần 20 tỷ USD, nước ta có trên 33.000 dự án FDI, vốn 385 tỷ USD đang hoạt động. GDP bình quân đầu người đạt 3.521 USD đứng thứ 6 ASEAN. Bội chi ngân sách nhà nước và lạm phát được kiểm soát vững chắc ở mức thấp. Thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định. Xuất siêu hàng hóa liên tục 5 năm qua và đạt hơn 19,1 tỷ USD năm 2020. Cán cân thanh toán quốc tế thặng dư. Dự trữ ngoại hối tăng hơn 90 tỷ USD…
Bên cạnh kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả rõ rệt. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, quyết liệt, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.
Quốc hội khóa XIV đã thông qua nhiều luật mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Không khí dân chủ trong Đảng và trong xã hội ngày càng được phát huy. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều, tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.
Đặc biệt, Việt Nam đã tổ chức rất thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có sức lan tỏa rộng rãi và để lại những ấn tượng rất sâu sắc. Thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng là mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Như Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, chúng ta có thể tự hào Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.
Những thành tựu trên là động lực để chúng ta đón mùa xuân 2021 với nhiều niềm tin và kỳ vọng mới khi bước vào chặng đường tiếp theo phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp.
Chúng ta có niềm tin và kỳ vọng lớn sẽ vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2021 đã được đặt ra như phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ; bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm.
Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Triển khai toàn diện và đồng bộ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập, tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Sự kỳ vọng đó bởi Đảng ta đã xác định rõ những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 2030 và 2045; định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng một cách có cơ sở khoa học cả về lý luận và thực tiễn.
Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII đã lựa chọn 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới, đáp ứng tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, đưa đất nước ta phát triển trong giai đoạn tới theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII.
Tất cả những động lực trên, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin về động lực và kỳ vọng mới cho năm 2021, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đạt được nhiều thành tựu trong về phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững hơn, hiệu quả hơn năm 2020, đất nước ngày càng phát triển, cường thịnh; nhân dân ngày càng ấm no, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc, mọi sự hanh thông.
Mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi:
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 rất đặc biệt với người dân Hải Dương chúng tôi khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại một số địa phương trong tỉnh và diễn biến phức tạp. Tết năm nay dù không được đi chúc tết, không có pháo hoa, không được du xuân nhưng người dân chúng tôi luôn chấp hành và mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi để năm mới Tân Sửu 2021 và những tết năm sau sẽ trọn vẹn hơn, người dân sẽ có cuộc sống bình an, hạnh phúc hơn.
Ông Đỗ Văn Thăng, phường Tứ Minh, TP Hải Dương.
Thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và việc giữ được ổn định kinh tế vĩ mô là yếu tố nền tảng cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế trong năm 2021 và trung hạn 2021-2025. Trong một thế giới đang biến động và bất định, một lần nữa chúng ta thấy được giá trị của sự ổn định, sự an toàn và đây là một lợi thế của Việt Nam.
COVID-19 cũng hình thành hoặc đẩy nhanh nhiều xu hướng mới, định hình lại các dòng tài chính quốc tế, thương mại và đầu tư, nhất là chuyển dịch chuỗi cung ứng, tạo ra nhiều thách thức và cả cơ hội phục hồi kinh tế trong dài hạn. Việc tận dụng được những cơ hội mới để phục hồi kinh tế năm 2021 và bứt phá trong giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa quan trọng nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương 
>>> Mời độc giả xem thêm video Nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

Nguồn: Truyền hình Cần Thơ.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)