Tại sao Vụ trưởng TTCP Nguyễn Minh Mẫn bị bác đơn khiếu nại?

(Kiến Thức) - Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo bác đơn khiếu nạn, tố cáo của ông Nguyễn Minh Mẫn -  Quyền Vụ trưởng Vụ III (Thanh tra Chính phủ).

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có văn bản thông báo bác đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền Vụ trưởng Vụ III (Thanh tra Chính phủ) vì không đủ điều kiện thụ lý giải quyết.
 Ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền Vụ trưởng Vụ III (Thanh tra Chính phủ).
Văn bản thông báo do ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký, nêu rõ: “Ngày 15/9, TTCP nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của ông Nguyễn Minh Mẫn với nội dung khiếu nại kết luận số 215/KL-TTCP ngày 31/8 của Tổng TTCP về kiểm tra việc phát ngôn của công chức.
Sau khi xem xét nội dung khiếu nại và căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 11, Luật Khiếu nại, đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Mẫn không đủ điều kiện thụ lý giải quyết vì Kết luận số 215/KL-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ là hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ”-
Đối với việc yêu cầu ông Mẫn xin lỗi công khai công luận và xử lý kỷ luật đang được Thanh tra Chính phủ hoàn tất.
Trước đó, TTCP đã ban hành kết luận kiểm tra việc phát ngôn của ông Mẫn. Cơ quan này xác định nội dung ghi âm buổi công bố thanh tra Đại học Quốc gia TP HCM tháng 9/2016, được đưa lên mạng xã hội là của ông Nguyễn Minh Mẫn.
Theo Thanh tra Chính phủ, những phát ngôn của ông Nguyễn Minh Mẫn là thiếu chuẩn mực, khiến nhiều cơ quan báo chí phản ứng, dẫn đến những bài viết cho rằng cơ quan thanh tra dạy cách bưng bít thông tin, cản trở hoạt động tác nghiệp của báo chí. Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu ông Mẫn phải công khai xin lỗi.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)