Nói giảm bao nhiêu tiền một đại biểu sẽ rất thiển cận và đau lòng

(Kiến Thức) - Có thể giảm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân một cách hợp lý. Nhưng cũng không chỉ nhìn vào số lượng đó để giảm 1 đại biểu thì giảm bao nhiêu kinh phí. Nói việc giảm bao nhiêu tiền một đại biểu rất thiển cận và rất đau lòng.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sáng 10/6, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP Hồ Chí Minh) dành sự quan tâm đến vấn đề tổ chức bộ máy và giảm đại biểu HĐND.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói rằng, Chính phủ và chính quyền địa phương là hệ thống chính quyền trong cả nước, mục tiêu đặt ra là xây dựng hai lực lượng này đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân đối với hai cơ quan này để sửa luật phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Do vậy, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Ban soạn thảo đánh giá toàn diện, khách quan, sát thực tiễn yêu cầu khi áp dụng luật, vấn đề hợp lý và bất hợp lý, vướng mắc trong thực tiễn, tránh chủ quan và duy ý chí trong quá trình đề cập đến vấn đề sửa luật.
Noi giam bao nhieu tien mot dai bieu se rat thien can va dau long
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm. 
Nữ đại biểu dẫn ví dụ, trong đánh giá tác động tôi đọc thấy có 1 tỉnh đề nghị giảm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Nếu chỉ dựa vào một ý kiến đó mà đưa vấn đề này ra thì liệu có hợp lý?
“Mặc dù, Đảng có nghị quyết về việc này nhưng nghị quyết cũng phải dựa trên thực tiễn đánh giá”, bà Tâm nói.
Theo Nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM, phải căn cứ vào vị trí, vai trò, nhiệm vụ quyền hạn, chức năng của các tổ chức đó để chúng ta tính toán quy định của pháp luật để đảm bảo đạt mục tiêu mà luật đặt ra.
“Luật đặt ra chính là đời sống thực tiễn đặt ra chứ không phải duy ý chí chúng ta đặt ra”, bà Tâm nói và tiếp tục đưa ra ví dụ, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương có vị trí rất quan trọng, đó là cơ quan đại diện cho ý trí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, có vị trí, vai trò quyết định những vấn đề cơ bản, quan trọng cho sự phát triển của địa phương, có chức năng giám sát và đưa quy định luật vào cuộc sống...
Vì vậy, đi kèm theo đó Quốc hội phải có trách nhiệm tổ chức ra một Hội đồng nhân dân như thế nào ở các cấp cho phù hợp, cấp tỉnh, huyện, xã như thế nào? Chứ không phải chúng ta nhắm vào mục tiêu là phải giảm biên chế rồi đặt ra những vấn đề đi ngược lại với mục đích mà chúng ta xây dựng luật cũng như quan điểm Chính phủ”, Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm nói và đề nghị Chính phủ, Quốc hội suy nghĩ thêm.
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, hai nội dung quan trọng trong lần sửa đổi lần này là cơ chế ủy quyền và vấn đề tổ chức bộ máy.
Đại biểu Tâm hỏi Chính phủ khi đặt vấn đề này ra có nghĩ hiện nay địa phương cần phân cấp cái gì? Năng lực tổ chức bộ máy ở địa phương, chính quyền địa phương có thể làm việc gì? để từ đó phân định ra, phân công nhau làm tốt việc đó, có lợi cho dân, cho nước.
“Không phải cơ quan này phải làm việc này, cơ quan kia phải làm việc kia. Không phải là vấn đề tranh dành với nhau để làm việc mà vấn đề là ở đâu, cơ quan nào làm việc đó tốt hơn cho dân cho nước. Nói như vậy để thấy, trong việc phân cấp này tôi vẫn thấy chỉ là nguyên tắc thôi”, bà Tâm nêu ý kiến.
Về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, bà Tâm đồng ý cần xem xét để giảm số lượng đại biểu một cách hợp lý. Nhưng cũng không chỉ nhìn vào số lượng đó để giảm 1 đại biểu thì giảm bao nhiêu kinh phí.
“Tôi nghĩ rằng đánh giá tác động như vậy là phiến diện và 1 cái nhìn cận cảnh không cần thiết, mặc dù đồng tiền của dân đóng thuế, của dân là rất quan trọng. Song, để nói việc giảm bao nhiêu tiền một đại biểu. Tôi nghĩ nó rất thiển cận và có một cái gì đó rất đau lòng”, bà Tâm nêu ý kiến và tiếp tục đặt câu hỏi: Tại sao lại phân tích đưa ra nhận xét như vậy? Một đại biểu đại diện cho được bao nhiêu dân, có làm đại diện cho dân được hay không,?
Đại biếu Tâm tiếp tục nêu ý kiến, nói đến Phó Chủ tịch cũng vậy, phải trên nguyên tắc là hiệu quả, hiệu lực của tổ chức bộ máy đó để tính toán chứ không phải chỉ vấn đề tiền và cũng không phải một cách máy móc là vấn đề biên chế.
“Tổ chức một bộ máy như thế nào để nó tương xứng với vị trí, quyền hạn, thẩm quyền nhiệm vụ mà chúng ta giao, mà cả 2 điều đó đều do Quốc hội quyết định, Quốc hội giao nhiệm vụ, quyền hạn và Quốc hội tổ chức bộ máy ấy như thế nào cho tương thích, đó là trách nhiệm của Quốc hội”, bà Tâm nói và đề nghị Quốc hội xem xét vấn đề này trên tinh thần khách quan, đừng vì một yếu tố nào mà đánh mất vai trò của cơ quan dân cử.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)