Luật Quản lý ngoại thương được Quốc hội thông qua

(Kiến Thức) - Với 433/438 đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua, chiếm 88,19%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quản lý Ngoại thương.

Chiều 12/6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý ngoại thương. Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, đa số ý kiến ĐBQH tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý Ngoại thương và dự thảo Luật.
Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quản lý ngoại thương. Với 433/438 đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua, chiếm 88,19%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quản lý Ngoại thương.
Luật Quản lý ngoại thương được Quốc hội thông qua có 8 chương 113 điều với phạm vi điều chỉnh quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.
Luat Quan ly ngoai thuong duoc Quoc hoi thong qua
 Với 433/438 đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua, chiếm 88,19%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quản lý Ngoại thương
Theo Luật này, Nhà nước quản lý ngoại thương theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Bảo đảm minh bạch, công khai, bình đẳng, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, thương nhân thuộc các thành phần kinh tế; thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước và xuất khẩu, gắn với quản lý nhập khẩu.
Bảo đảm thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia trong hoạt động ngoại thương theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Luật Quản lý ngoại thương quy định rõ những vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương; các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý ngoại thương; biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu; biện pháp quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý theo điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu; quá cảnh hàng hóa; các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch; biện pháp phòng vệ thương mại; tự vệ trong hàng hóa nhập khẩu nước ngoài vào Việt Nam…
Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.
Hải Ninh

Bình luận(0)