Làm rõ trách nhiệm trong vi phạm quản lý đầu tư xây dựng tại Hải Dương

Google News

Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Như Tri thức và Cuộc sống đưa tin, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2016- 2020. Kết luận chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai của UBND tỉnh Hải Dương, các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã.
Từ kết quả thanh tra, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hải Dương tổ chức thực hiện một số nội dung.
Cụ thể, về công tác quản lý đầu tư xây dựng, chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài chính rà soát, khảo sát và đưa vào công bố giá một số vật liệu xây dựng đã có trên thị trường.
Lam ro trach nhiem trong vi pham quan ly dau tu xay dung tai Hai Duong
Dự án Khu dân cư Đại An II 
Rà soát, điều chỉnh đồ án quy hoạch hoặc điều chỉnh cục bộ hoặc bổ sung quy chế quản lý quy hoạch nhằm khắc phục những tồn tại, bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, chỉ đạo UBND huyện Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung thị trấn Cẩm Giang, quy hoạch phân khu 4/19 phường thành phố Hải Dương, 9/14 phường thị xã Kinh Môn. Tổ chức xây dựng quy chế quản lý, chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình đối với dự án quy mô nhỏ hơn 5ha làm cơ sở quản lý về quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng.
Chỉ đạo Sở Tài chính, chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện việc quyết toán công trình, dự án đã hoàn thành.
Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc chủ đầu tư 10 dự án đầu tư xây dựng được thanh tra trực tiếp tổ chức kiểm tra, rà soát để khắc phục các tồn tại đã chỉ ra tại kết luận thanh tra; xác định bổ sung số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với QL37 (dự án BT).
Về công tác quản lý, sử dụng đất đai, khẩn trương ban hành các quy định nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về đất đai theo thẩm quyền được giao. Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra, phù hợp với khả năng, tiến độ thực hiện trên thực tế, đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch ngành.
Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã bố trí kinh phí đầu tư cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai,thực hiện việc đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo quy định, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Rà soát đôn đốc các chủ đầu tư dự án đang còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thuế, phí còn phải nộp về Ngân sách Nhà nước, xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp không chấp hành.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác định chính xác tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm. Đồng thời, rà soát, xử lý tương tự đối với các dự án khác trên toàn tỉnh, đảm bảo tính đúng, tính đủ, đúng thời điểm theo quy định, không để thất thoát ngân sách, xử lý các vi phạm liên quan theo quy định pháp luật.
Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, giao đất để thực hiện dự án đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu hạ tầng, quyết toán dự án hoàn thành. Khẩn trương xác định tiền sử dụng đất đối với các dự án đã được giao đất nhưng chưa xác định tiền sử dụng đất. Rà soát, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho chủ đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư theo quy định.
Đối với các dự án được thanh tra trực tiếp, TTCP kiến nghị, dự án khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, chỉ đạo sở TNMT chủ trì, phối hợp với UBND TP Chí Linh và các cơ quan, đơn vị liên quan, trên cơ sở hồ sơ hiện trạng khu đất trước khi dự án được phê duyệt, tổ chức đánh giá, xác định loại khoáng sản, trữ lượng khoáng sản để làm căn cứ cấp giấy phép khai thác khoáng sản, xác định các nghĩa vụ tài chính liên quan đảm bảo đúng theo quy định. Đồng thời xác định khối lượng khoáng sản Nhà đầu tư tổ chức san gạt và vận chuyển trái phép ra ngoài khu đất để xử phạt và thu hồi theo quy định. UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định tiền sử dụng đất dự án.
Dự án Khu đô thị Đại Sơn, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác định tiền sử dụng đất tại dự án.
Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đại An mở rộng, kiểm tra rà soát lại quy hoạch chi tiết xây dựng đảm bảo về diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất, loại đất, loại bỏ đất y tế trong cơ cấu đất khu công nghiệp, xác định cụ thể diện tích đất phải trả tiền thuê tại KCN Đại An mở rộng. Thực hiện việc điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định làm căn cứ xác định số tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước khi hết thời gian được hưởng miễn, giảm tiền thuê đất. Chỉ đạo cơ quan chức năng điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin về ưu đãi đầu tư, tiến độ thực hiện dự án.
Dự án Khu dân cư Đại An II: UBND tỉnh Hải Dương rà soát, xử lý triệt để đối với những vi phạm được nêu tại kết luận, xem xét đối chiếu với các quy định của pháp luật để thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án, đảm bảo tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất, không để thất thoát ngân sách nhà nước. Qua kiểm tra, rà soát và thực hiện kết luận thanh tra, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật về hình sự thì chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.
Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng: Chỉ đạo Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp sở TNMT xác định tiền thuê đất đối với phần đất thương mại dịch vụ hơn 2280m2 tại dự án, khẩn trương xác định lại tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 16449m2 giao đất đợt 3, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu kiện của công dân liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu dân cư, dịch vụ, thương mại phía Bắc thị trấn Ninh Giang: Kiểm tra, rà soát lại việc thu hồi 1381m2 đất quốc phòng của Lữ đoàn 513 và 3202m2 đất bến xe Ninh Giang và thực hiện việc giao đất theo đúng quy định. Chỉ đạo cơ quan chức năng và chủ đầu tư thực hiện các thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án. UBND tỉnh chỉ đạo Sở TNMT phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát và chịu trách nhiệm trong việc xác định tiền sử dụng đất tại dự án, trong đó loại bỏ khoản thuế VAT trong chi phí hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính đúng, đủ, đúng thời điểm, không để thất thoát.
Dự án khu dân cư Bắc đường 52m: UBND tỉnh Hải Dương rà soát phần diện tích đã thu hồi của công ty Nam Cường, xác định giá trị đền bù theo quy định tại các thời điểm thu hồi đất, khẩn trương xác định lại giá đất đối với khu dân cư Bắc đường 52m, rà soát chính xác diện tích đã bàn giao thực tế cho chủ đầu tư dự án để xác định giá trị quỹ đất đối ứng làm cơ sở thanh toán với chủ đầu tư khi quyết toán tổng thể giá trị công trình của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phải tính đúng, tính đủ, đúng thời điểm, không để thất thoát ngân sách. Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, nếu phát hiện vi phạm pháp luật về hình sự thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.
Chỉ đạo kiểm tra, rà soát tất cả các dự án chưa được tỉnh quyết toán đã gây nên nhiều dư luận không tốt về quản lý và sử dụng đất đai của tỉnh. Trong quá trình kiểm tra, rà soát và thực hiện kết luận thanh tra, nếu có phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.
Về xử lý kinh tế, TTCP kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xử lý về kinh tế tổng số tiền tạm tính là hơn 110 tỷ đồng. Đối với các dự án đất đai, UBND tỉnh Hải Dương rà soát, thu hồi bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa với tổng số tiền tạm tính hơn 50 tỷ đồng.
TTCP kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo thẩm quyền được phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.
Đồng thời, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương và các cá nhân kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra và các biên bản làm việc của Đoàn thanh tra, từ đó xác định hình thức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, và quản lý sử dụng đất đai. Quá trình thực hiện, nếu phát hiện trường hợp gây thất thoát ngân sách Nhà nước, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự phải chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 20/5/2023, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3608 /VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi có kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, UBND tỉnh Hải Dương đã có Kế hoạch số 1773 ngày 26/5/2023 thực hiện kết luận, đồng thời có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố để tiến hành thực hiện kết luận cũng như những tồn tại mà đoàn thanh tra đã chỉ ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ tướng kiểm tra các dự án trọng điểm

Nguồn: VTV4

Thiên Nga

>> xem thêm

Bình luận(0)