Kỳ vọng vào kỳ đại hội: Làm sao hạn chế được tiêu cực, chọn người thật xứng đáng

(Kiến Thức) - Nhấn mạnh công tác nhân sự được Đảng và Nhân dân quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói rằng, làm sao hạn chế được tiêu cực, chọn được những người thật xứng đáng. Đồng thời khẳng định, kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, tham nhũng…

Chia sẻ trên TTXVN trong không khí vui mừng của những ngày đầu năm 2020, đón Tết Canh Tý 2020 và cũng là dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong năm 2020 là tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nhấn mạnh vai trò của công tác nhân sự.
Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”.
Việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Đại hội XIII của Đảng sẽ tập trung đánh giá nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đồng thời xác định phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2026, tầm nhìn tới năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và năm 2045 (100 năm thành lập nước).
Ky vong vao ky dai hoi: Lam sao han che duoc tieu cuc, chon nguoi that xung dang
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP
Bởi vậy, công tác chuẩn bị Đại hội phải được tiến hành một cách bài bản, kỹ lưỡng, cả về văn kiện và nhân sự, trong đó công tác xây dựng văn kiện, mà báo cáo chính trị là trung tâm, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, phải kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng và định hướng phát triển của mỗi địa phương và cả nước.
Việc tổng kết, đánh giá phải trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, toàn diện, nhận rõ những thành tựu, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục.
Trong tổng kết, đánh giá, cần đúc rút những mô hình mới, cách làm hay, có giá trị thực tiễn; khích lệ khát vọng vươn lên, khuyến khích tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, phục vụ phát triển bền vững; đồng thời phân tích thấu đáo những vấn đề thực tiễn đang nổi lên như việc chưa bảo đảm hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, xây dựng con người, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường; việc thực hiện các chính sách đất đai, bảo đảm an toàn giao thông, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...
Cần chú trọng giải quyết tốt các mối quan hệ lớn, giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội...
Việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới phải bám sát các quan điểm, tư tưởng đổi mới của Đảng và tình hình thực tế của địa phương, đặt trong tổng thể của vùng, liên vùng và cả nước; đồng thời, làm tốt công tác dự báo, nắm bắt thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Muốn vậy, phải phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc; trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, trách nhiệm của cán bộ lão thành, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân.
Làm sao hạn chế được tiêu cực, chọn người thật xứng đáng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, một vấn đề mà Đảng và nhân dân đang rất quan tâm bây giờ chính là công tác nhân sự. Làm sao hạn chế được tiêu cực, phát huy đoàn kết thống nhất, chọn được những người thật xứng đáng, chuẩn bị nhân sự không chỉ cho Trung ương, mà còn ở tất cả các ngành, các cấp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói rằng, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”, “muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, Đảng ta đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế về công tác cán bộ.
Đây là cơ sở cho các cấp uỷ Đảng quan tâm đầu tư lâu dài, bài bản cho công tác cán bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, đồng thời chuẩn bị thật tốt nhân sự cho đại hội đảng bộ sắp tới, từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến đánh giá, sử dụng cán bộ...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, cần nâng cao chất lượng quy hoạch cấp uỷ, bảo đảm nguồn cán bộ có đủ năng lực, trình độ, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, điều hành, quản lý và xử lý hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra.
Cần chú trọng những nhân tố mới, có đức, có tài, có uy tín, triển vọng; xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa việc nâng cao chất lượng cấp uỷ với bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số...
Công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc. Nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tìm cách nâng người này, hạ người kia, kéo bè kéo cánh, gây mất đoàn kết nội bộ.
“Kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, tham nhũng, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính... Vào cấp uỷ không phải để thăng tiến cho oai, cho sang, để vinh thân phì gia mà là để cống hiến, hy sinh, vì dân, vì nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
>>> Mời độc giả xem thêm video Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 2020 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng:

Nguồn VTV 24.

Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)