CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC

CẬP NHẬT TẤT CẢ THÔNG TIN, HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC, CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC

Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con Việt Nam ở Cuba

Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con Việt Nam ở Cuba

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con người Việt Nam ở nước ngoài; trong đó có bà con tại Cuba. Chủ tịch nước căn dặn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần phấn đấu xây dựng mô hình Đại sứ quán kiểu mẫu.

Chân dung Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chân dung Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Sáng 26/7, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% ĐBQH có mặt tán thành, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chính thức giữ chức...