Hải Dương: 10 dự án bị Thanh tra Chính phủ chỉ nhiều thiếu sót

Google News

Kết luận thanh tra trách nhiệm UBND tỉnh Hải Dương trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và sử dụng đất giai đoạn 2016- 2020 chỉ ra nhiều thiếu sót tại 10 dự án.

Thanh tra Chính phủ công bố công khai kết luận thanh tra về trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2016- 2020. Kết luận đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót tại 10 dự án đầu tư xây dựng được thanh tra trực tiếp.
Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng nút giao lập thể tại điểm giao cắt giữa đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, Quốc lộ 5 và đường 390 tỉnh Hải Dương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư:
Theo kết luận thanh tra, hạng mục đường gom và điều chỉnh nút giao đỏ xuyến đường dẫn bên phải quốc lộ 5, mở rộng đường 390B đoạn Km0 + 647,22 – Km0 + 901,1, dự toán có giá trị hơn 160 tỷ đồng; gói thầu chưa quyết toán: qua xác định lại khối lượng nghiệm thu theo hồ sơ chất lượng, định mức đơn giá bê tông, bê tông nhựa; giảm trừ không thực hiện giá trị hợp đồng gói 08: Thi công xây dựng các hạng mục bổ sung và di chuyển, hoàn trả các công trình hạ tầng chuyên ngành giảm trừ tạm tính hơn 1,9 tỷ đồng.
Hai Duong: 10 du an bi Thanh tra Chinh phu chi nhieu thieu sot
Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn cầu Hàn, đường Ngô Quyền và QL5 
Dự án xây dựng đường dẫn cầu Quang Thanh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư, kết luận thanh tra nêu rõ, tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư ngày 6/8/2020, đoạn đường dẫn cầu Quang Thanh không có trong Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hải Dương được duyệt. Dự án nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thanh Cường và sau đó được cập nhật vào Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà.
Dự toán được duyệt tại quyết định 2588 của UBND tỉnh Hải Dương có chi phí tư vấn khác trong chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định bằng 1% chi phí xây dựng (giá trị 406,312 triệu đồng) và một số chi phí khác trong Chi phí khác được xác định bằng 1% chi phí xây dựng là không đúng quy định. Qua xác định lại khối lượng nghiệm thu theo hồ sơ chất lượng (khối lượng đắp cát nền đường, thi công đường công vụ), định mức đơn giá bê tông, bê tông nhựa của gói thầu xây lắp chính chưa quyết toán, giá trị hợp đồng gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình, nghiệm thi, thanh toán giảm trừ 1.446,861 triệu đồng.
Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn cầu Hàn, đường Ngô Quyền và QL5 do UBND TP Hải Dương làm chủ đầu tư còn một số hạn chế, thiếu sót: Qua xác định lại khối lượng nghiệm thu theo hồ sơ chất lượng, định mức đơn giá bê tông, đào bỏ mặt đường nhựa, giảm trừ không có cơ sở nghiệm thu, thanh toán của gói thầu xây lắp chính chưa quyết toán, giá trị hợp đồng gói thầu thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình, nghiệm thu, thanh toán giảm trừ tạm tỉnh 2.188,433 triệu đồng.
Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với QL37 theo hình thức hợp đồng BT và dự án đối ứng do Liên danh Licogi 18 và Licogi 18.1 làm chủ đầu tư, theo kết luận thanh tra, tổng mức đầu tư dự án BT và Hợp đồng BT chưa xác định số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định. Số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tạm tính 4.238,5 triệu đồng.
Qua xác định lại cự ly vận chuyển bê tông, bê tông nhựa, định mức đơn giá bê tông, bê tông nhựa, chi phí xây dựng của hợp đồng BT và phụ lục hợp đồng chưa quyết toán giá trị 127.625,82 triệu đồng, giá trị chi phí xây dựng hợp đồng BT giảm trừ tạm tính là 1.457,815 triệu đồng.
Dự án đối ứng (Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn giai đoạn 1) còn một số hạn chế, thiếu sót như: Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (phân khu 1), tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 2108 có chức năng sử dụng đất khu vực dự án tại xã Minh Tân không đồng bộ với quy hoạch nông thôn mới xã Minh Tân, huyện Nam Sách được duyệt tại quyết định 1412 của UBND huyện Nam Sách và xã Thượng Đạt, TP Hải Dương được duyệt tại quyết định 3091 năm 2011 của UBND TP Hải Dương. Sau đó, UBND TP Hải Dương đã tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định 1960 ngày 4/7/2017, quy hoạch mở rộng bao gồm địa giới xã Minh Tân, huyện Nam Sách, khu vực quy hoạch khu đô thị mới Bắc cầu Hàn thuộc địa phận xã Minh Tân và xã Thượng Đạt là đất ở đô thị, phù hợp với chức năng sử dụng đất của dự án.
Thời điểm UBND tỉnh có Quyết định 983 ngày 20/4/2016 phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với QL37 theo hình thức hợp đồng BT, phần diện tích đất dự án thuộc TP Hải Dương không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hải Dương được duyệt tại quyết định 3235 của UBND tỉnh Hải Dương. Sau đó, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hải Dương và được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 87, đã cập nhật quy hoạch của dự án là đất ở (ONT).
Việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất, ngày 18/11/2020, UBND tỉnh Hải Dương có quyết định 3446 phê duyệt giá đất và phương án thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất đợt 1 cho Liên danh Licogi 18 và Licogi 18.1 để thực hiện dự án Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn 1), việc xác định giá đất theo phương án thặng dư kết hợp phương pháp so sánh trực tiếp theo quy định tại thông tư 36 Bộ TNMT, trong đó giá trị khu đất đã giao, cho thuê = tổng doanh thu phát triển – tổng chi phí phát triển =289.662,896 triệu đồng (tính theo diện tích nhà đầu tư được giao, cho thuê đến thời điểm thanh là là 44,5 ha).
Thanh tra Chính phủ xác định lại Tổng chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dự án khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn 1) giảm 10.049,749 triệu đồng so với kết quả thẩm định của Sở Xây dựng, phân bổ chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo diện tích đất đã giao, cho thuê đến thời điểm thanh tra giảm 5.416,814 triệu đồng. Dẫn đến, giá trị khu đất đã giao, cho thuê tạm xác định là 294.568,394 triệu đồng, tăng 4.905,498 triệu đồng so với Quyết định phê duyệt giá đất của UBND tỉnh Hải Dương.
Dự án xây dựng đường nối QL37 với đường huyện 184, thành phố Chí Linh do Ban QL các dự án đầu tư xây dựng thành phố Chí Linh làm chủ đầu tư qua thanh tra còn một số hạn chế, thiếu sót. Cụ thể, dự toán công trình, công tác bê tông M100, M150, M200, M250 sử dụng cốt liệu cát cho bê tông và vữa không đúng với TCVN 7570:2006 và TCVN 10796:2016; công tác sản xuất bê tông nhựa C12.5; C19 sử dụng cát vàng tự nhiên, không đúng chỉ đạo của Bộ GTVT. Dự toán phải giảm trừ với giá trị tạm tính là 737,214 triệu đồng.
Dự án đầu tư xây dựng công trình đường tránh thị trấn Phú Thái (giai đoạn 2) do UBND huyện Kim Thành làm chủ đầu tư, kết luận thanh tra nêu rõ, một số công tác đào đất áp dụng tỷ lệ định mức đào đắp không đúng quy định, công tác làm bãi đúc, láng bãi đúc chưa phù hợp với thực tế, công tác sản xuất bê tông nhựa C12.5; C19 sử dụng cát vàng tự nhiên không đúng chỉ đạo của Bộ GTVT. Giá trị hợp đồng phải giảm trừ giá trị tạm tính là 1.279 triệu đồng. Giai đoạn 2 dự án, tiến độ ban đầu được phê duyệt từ năm 2014-2015 và được UBND tỉnh Hải Dương gia hạn đến năm 2020 nhưng dự án kéo dài, chậm tiến độ, vi phạm Luật Xây dựng. Sau khi điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng, chủ đầu tư không yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng là không đúng quy định.
Dự án chống ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu vực Hưng Đạo do Sở NN,PTNT Hải Dương làm chủ đầu tư, qua thanh tra, dự án còn hạn chế, thiếu sót như dự toán công trình áp dụng một số định mức, đơn giá không đúng quy định. Công tác bê tông M100,M150,M200,M250, vữa xây tường sử dụng cát không đúng tiêu chuẩn, áp dụng đơn giá thép tròn không đúng thông báo giá của Liên sở Tài chính, Xây dựng; áp dụng một số công tác lắp dựng cột thép có chiều cao không phù hợp. Dự toán phải giảm trừ với giá trị tạm tính là 843,220 triệu đồng.
Dự án đầu tư xây dựng khối nhà khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú của Bệnh viện Phụ sản Hải Dương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng đến thời điểm thanh tra chưa được điều chỉnh tiến độ hợp đồng, dự toán phải giảm trừ với giá trình tạm tính là 1.039,285 triệu đồng.
Dự án xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 38 với đường huyện 31, tỉnh Hưng Yên (đoạn thuộc huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư, kiểm tra cho thấy, dự án được duyệt còn một số tồn tại như công tác đắp mương áp dụng tỷ lệ định mức đào đắp bằng thủ công, máy không đúng quy định, công tác đào hố móng áp dụng định mức cho đất cấp II không đúng thực tế đất cấp I, công tác đắp trả mương, đất tận dụng áp dụng định mức AB.65120 không đúng với thực tế, chuyển sang định mức TLB.2251; công tác bê tông M100, M150, M200, M250 sử dụng cát không đúng tiêu chuẩn, sản xuất bê tông nhựa C12.5; C19 sử dụng cát vàng tự nhiên không đúng chỉ đạo của Bộ GTVT, công tác láng bãi đúc, có diện tích bãi đúc không đúng với thực tế. Dự toán phải giảm trừ với giá trị tạm tính là 944,914 triệu đồng.
Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện gói thầu thi công, thời gian thi công và hoàn thành ngày 31/12/2021. Đến thời điểm thanh tra gói thầu xây lắp chính chưa được điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, vi phạm Nghị định 37 của Chính phủ. Đến thời điểm thanh tra, dự án chưa được gia hạn bảo lãnh tạm ứng vi phạm quy định.
Dự án cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH01 huyện Ninh Giang do UBND huyện Ninh Giang làm chủ đầu tư, kết luận thanh tra nêu rõ, dự toán giai đoạn 1 còn một số tồn tại như áp dụng tỷ lệ định mức đào đắp với tỷ lệ thủ công 20%, máy 80% không đúng quy định, bê tông M100,M150,M200, M250 sử dụng cát không đúng, công tác trồng cột km, loại bỏ chi phí vật liệu, chỉ tính phí nhân công, khấu hao cọc Larsen, thép hình, công tác sản xuất lắp đặt cốt thép khối móng hố thu sử dụng đơn giá vật liệu không đúng…Trên cơ sở xác định lại các đơn giá, định mức trên, dự toán phải giảm trừ với giá tạm tính lên đến 2.797,804 triệu đồng. Dự toán giai đoạn 2 cũng có một số tồn tại được chỉ ra, dự toán phải giảm trừ với giá tạm tính là 337,952 triệu đồng. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng 15 đến thời điểm thanh tra chưa được gia hạn là vi phạm.
>>> Mời độc giả xem thêm video Mời quý độc giả xem video Lễ cắt băng Khánh thành Dự án tái tạo thư viện công cộng tại Thư viện Hà Nội
  
Thiên Nga

>> xem thêm

Bình luận(0)