Hà Nội hỗ trợ nhân viên y tế cao nhất 10 triệu đồng/người

Google News

UBND TP. Hà Nội đã có tờ trình HĐND TP. Hà Nội về việc đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ, động viên nhân viên y tế.

Mới đây, Hà Nội đã có thông tin về Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội.
Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, ngày 31/8/2022, UBND TP có Tờ trình số 286/TTr-UBND trình HĐND TP về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội.
Ha Noi ho tro nhan vien y te cao nhat 10 trieu dong/nguoi
Tiêm vắc xin cho học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội. Ảnh: Mai Loan.
Nghị quyết quy định đối tượng áp dụng là công chức, viên chức, lao động hợp đồng đang làm việc tại thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành, đồng thời đã tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, phòng y tế thuộc UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.
Ngoài ra, các viên chức, lao động hợp đồng có chuyên môn y tế đang làm công tác y tế tại thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành, đồng thời đã tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng Người có công số II, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội, các Cơ sở bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội… cũng nằm trong đối tượng được áp dụng.
Theo ông Cương, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng ngành y tế Thủ đô là chính sách mới, đặc thù của thành phố nhằm động viên kịp thời đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội.
Trong đó, Liên Sở Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tham khảo trên một số mức chi hỗ trợ một lần tại thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến góp ý của các Sở, các Ban HĐND TP, ý kiến chỉ đạo của UBND TP tại cuộc họp ngày 28/7/2022, trên cơ sở ý kiến góp ý bằng văn bản của các Sở, ban ngành TP…
"Tổng dự kiến kinh phí hỗ trợ là 257.859 triệu đồng”, ông Vũ Cao Cương cho biết.
Các mức hỗ trợ được đề xuất theo mức độ công việc và cho từng vị trí trực tiếp làm chuyên môn y tế và không trực tiếp làm chuyên môn y tế bao gồm:
Mức 1 là 10.000.000 đồng/người (tham khảo mức chi hỗ trợ một lần đối với người làm trực tiếp tại Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh); Mức 2 là 7.000.000 đồng/người (bằng 70% mức 1); Mức 3 là 5.000.000 đồng (bằng khoảng 70% mức 2). Cụ thể như sau:
1, Các Bệnh viện, Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm, thực phẩm:
- Người trực tiếp làm chuyên môn y tế (lâm sàng, cận lâm sàng và dược, chuyên môn, xét nghiệm): Mức hỗ trợ: 10.000.000 đồng/người.
- Người không trực tiếp làm chuyên môn y tế (quản lý, hành chính): Mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người.
2, Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm pháp y, Trung tâm Tư vấn dân số kế hoạch hóa gia đình, Chi cục dân số Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm:
- Người trực tiếp làm chuyên môn y tế (lâm sàng, cận lâm sàng và dược, chuyên môn, xét nghiệm): Mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người.
- Người không trực tiếp làm chuyên môn y tế (quản lý, hành chính): Mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/người.
3, Cơ quan văn phòng Sở Y tế:
- Các Phòng: Nghiệp vụ Y, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở Y tế: Mức hỗ trợ: 10.000.000 đồng/người.
- Phòng: Nghiệp vụ Dược, Tổ chức cán bộ, Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Thanh tra Sở: Mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người.
4, Phòng y tế thuộc UBND các quận, huyện, thị xã: Mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người.
5, Viên chức, lao động hợp đồng có chuyên môn y tế làm công tác y tế tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng Người có công số II, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội, các Cơ sở bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/người.
Nghị quyết dự kiến được trình HĐND Thành phố thông qua vào kỳ họp thứ 9 ngày 12.9.2022. Thời gian thực hiện kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Mời quý độc giả xem video: Tiêm vắc xin cho học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.Mai Loan

>> xem thêm

Bình luận(0)