Đồng Nai ra quy định về tách thửa không đúng thẩm quyền

Google News

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật về diện tích tối thiểu đất nông nghiệp để tách thửa đất khi pháp luật đất đai chưa giao quy định, là không đúng thẩm quyền.

Thông tin trên được nêu trong phần phụ lục 04b Kết quả thanh tra công tác tách, hợp thửa đất trên địa bàn huyện Long Thành, Nhơn Trạch và TP Long Khánh thuộc Kết luận số 194/KL-BTNMT của Bộ TN&MT kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Theo đó, đoàn thanh tra theo Quyết dịnh số 3145/QÐ-BTNMT ngày 17/11/2022 của Bộ tưởng Bộ TN&MT.
Trong thời kỳ thanh tra là từ ngày 1/1/2014 đến ngày 1/1/2022, các địa phương đã giải quyết một lượng hồ sơ rất lớn về tách, hợp thửa đất theo nhu cầu của hộ gia đình, cá nhân, trong đó có một số hồ sơ sơ tách thửa có hình thành đường giao thông, tạo thành các điển dân cư mới, nhỏ lẻ. Cụ thể: TP Long Khánh đã giai quyết 5.140 hồ sơ tách thửa, tách thành 14.966 thửa đất mới, trên tổng diện tich 24.189.170 m2 (đất nông nghiệp là 23.329.529,4 m2, đất ở là 859.640,6 m2), có 18 hồ sơ tách thửa có hình thành đường giao thông (chiếm 0,35%) trong tổng số 5.140 hồ sơ.
Huyện Long Thành đã giải quyết 4.676 hồ sơ tách thửa, tách thành 15.386 thửa đất mới, trên tổng diện tích 17.166.414,1 m2 (đất nông nghiệp là 14.286.5 13,4 m2, đất ở là 2.879,900,7 m2), có 36 hồ sơ tách thửa có hình thành đường giao thông (chiếm 0,77%) trong tổng số 4.676 hồ sơ.
Huyện Nhơn Trạch đã giải quyết 11.927 hồ sơ tách thửa, tách thành 19.719 thửa đất mới, trên tổng điện tich 11.831.400 m2 (đất nông nghiệp là l1.199.300 m2, đất ở là 632.100 m2), có 113 hồ sơ tách thửa có hình thành đường giao thông (chiếm 0.9 %) trong tổng số 1.927 hồ sơ tách thửa.
Dong Nai ra quy dinh ve tach thua khong dung tham quyen
 Theo Kết luận 194, trước đây UBND tỉnh Đồng Nai ra quy định về tách thửa không đúng thẩm quyền. (Ảnh: Xuân Thọ)
Kết quả kiểm tra, Bộ TN&MT đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước. Cụ thể UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản quy phạm pháp luật về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp (giai đoạn trước ngày Nghị định số 01/2017/ND-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) khi pháp luật đất đại chưa giao quy định. Việc này là không đúng thẩm quyền, có nội dung còn chưa phù hợp với quy định của pháp luật đất đai.
Nội dung quy định “Thửa đất thuộc quy hoạch đất ở thì diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa bằng diện tích tối thiểu tách thừa đất ở” tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 51/2015/QÐ-UBND là chưa phù hợp với quy định của pháp luật; tuy nhiên, đã được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định bãi bỏ quy định này.
Ngoài ra, Kết luận 194 cũng chỉ ra rằng UBND tỉnh Đồng Nai, các sở, ngành hướng dẫn trình tự, thủ tục cho phép người sử dụng đất được hiến đất để xây dựng công trình công cộng còn thiếu toàn diện, nội dung hướng dẫn chưa đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, gây khó khăn, không thống nhất trong tổ chức thực hiện;….

Xuân Thọ

>> xem thêm

Bình luận(0)