Đồng Nai: Hỗ trợ 18 triệu đồng cho gia đình có người mất vì COVID-19

Gia đình có người chết do dịch bệnh COVID - 19 nếu tự tổ chức mai táng được hỗ trợ chi phí mai táng với số tiền 18 triệu đồng.

Đó là một trong những nội dung của văn bản hỏa tốc vào ngày 20-8 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình có người chết do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình có người chết do dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai một số nội dung hỗ trợ chi phí mai táng theo Nghị định của Chính phủ.
Cụ thể, hộ gia đình có người chết do dịch bệnh COVID-19 nếu tự tổ chức mai táng được hỗ trợ chi phí mai táng với số tiền 18 triệu đồng (mức bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 20/2001/NĐ - CP).
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết do dịch bệnh COVID- 19 nhưng không có thân thì được hỗ trợ chi phí mai táng theo chi phí thực tế nhưng không vượt mức 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định (không vượt quá 18 triệu đồng).
Các cơ quan, đơn vị thực hiện mai táng cho người chết có trách nhiệm ký hợp đồng và thanh quyết toán đối với cơ sở mai táng. Cơ quan, đơn vị và cơ sở mai táng không thu thêm bất kỳ chi phí nào khác đối với gia đình có người chết và có nhiệm giao tro cốt đến gia đình người chết đảm bảo an toàn, trang nghiêm.
Theo Vũ Hội/PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)