Đại tướng Lương Cường giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Google News

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc sáng ngày 16/5.
Trước khi tiến hành hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.
Dai tuong Luong Cuong giu chuc Thuong truc Ban Bi thu
Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư . 
Đại tướng Lương Cường sinh năm 1957, quê ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, có trình độ chuyên môn Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Trước khi được phân công làm Thường trực Ban Bí thư ông là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Từ một chiến sĩ, Thiếu úy năm 1979, ông Cường lần lượt được thăng quân hàm qua các năm: 1981 - Trung úy; 1982 - Thượng úy; 1985 - Đại úy; 1989 - Thiếu tá; 1993 - Trung tá; 1997 - Thượng tá và thăng quân hàm Đại tá vào năm 2001.
Ông Lương Cường xuất phát điểm từ vị trí trợ lý cán bộ, Phó Trung đoàn trưởng một số đơn vị rồi đến Phó Cục trưởng phụ trách nhân sự, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Từ năm 2003 đến 2006, ông giữ chức Phó Tư lệnh về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2. Đầu năm 2006, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng và làm Chính ủy Quân đoàn 2. Tháng 8/2009, ông được thăng quân hàm Trung tướng, giữ chức Chính ủy Quân khu 3; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3.
Tháng 12/2014, ông Lương Cường được thăng quân hàm Thượng tướng. Ông cũng giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hơn 4 năm, từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2015; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị.
Tháng 1/2019, ông được thăng quân hàm Đại tướng; Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.
Đầu năm 2021, ông Lương Cường được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu vào Bộ Chính trị, làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Tháng 6/2021, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.  

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)