Đà Nẵng bầu ông Nguyễn Nho Trung giữ chức Chủ tịch HĐND

(Kiến Thức) - Với số đại biểu đồng ý là 47/48 đại biểu HĐND, đạt tỷ lệ 97,92%, ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo thông cáo báo chí phiên họp về công tác nhân sự của Kỳ họp thứ 7- Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 phát đi chiều 9/7 cho biết, tại phiên họp, HĐND TP Đà Nẵng đã xem xét bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch UBND thành phố và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
Trên cơ sở xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố; Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bầu cử và thống nhất biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc bầu và miễn nhiệm các chức danh của HĐND và UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Da Nang bau ong Nguyen Nho Trung giu chuc Chu tich HDND
 Ông Nguyễn Nho Trung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng. Ảnh: Dân Việt.
Qua các lượt bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bỏ phiếu tại phiên họp. Theo đó, với số đại biểu đồng ý là 47/48 đại biểu HĐND, đạt tỷ lệ 97,92%, ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Đáng chú ý, trước đó, chương trình làm việc chiều 9/7 của kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX không có nội dung về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP đối với ông Nguyễn Nho Trung.
Tuy nhiên, sau khi HĐND TP.Đà Nẵng kiện toàn các chức danh Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND TP, ông Nguyễn Nho Trung đã xin ý kiến HĐND về phần công việc bổ sung này. 100% đại biểu đã tán thành đưa nội dung này vào chương trình.
Ông Lê Minh Trung, Thành ủy viên, đại biểu HĐND thành phố, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số đại biểu đồng ý là 48/48 đại biểu HĐND, đạt tỷ lệ 100% (so với tổng số đại biểu HĐND).
Ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy được bầu giữ chức vụ phó Chủ tịch UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số đại biểu HĐND đồng ý là 44/48 đại biểu, đạt tỷ lệ 91,67% (so với tổng số đại biểu HĐND).
Bà Phan Thị Thúy Linh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố với số đại biểu HĐND đồng ý là 48/48 đại biểu, đạt tỷ lệ 100% (so với tổng số đại biểu HĐND);
Bà Nguyễn Thị Thanh Hưng, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đã được miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số đại biểu HĐND đồng ý là 48/48 đại biểu, đạt tỷ lệ 100% (so với tổng số đại biểu HĐND).
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)