Cục Đấu thầu vạch vi phạm, Agribank vẫn tiếp tục không đấu thầu tập trung

Google News

(Kiến Thức) - Cục Quản lý đấu thầu đã có công văn 1116/QLĐT-CS (tháng 11/2017) vạch rõ việc in lịch Tết của Agribank không tổ chức đấu thầu là vi phạm. “Phớt lờ” công văn trên, tháng 12/2017, Agribank tiếp tục không tổ chức đấu thầu tập trung.

Như đã phản ánh ở bài viết trước “Nghi vấn Agribank vi phạm pháp luật... không đấu thầu in lịch, chia nhỏ “dự án?”, công văn số 1116/QLĐT-CS của Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ Kế hoạch Đầu tư) gửi Agribank (ngày 8/11/2017) khẳng định: “Luật đấu thầu (điều 3 khoản 2) quy định trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư… thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Theo đó, trường hợp thuê đơn vị tổ chức in lịch là hoạt động mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Agribank thì Agribank phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu (quy chế mua sắm) theo quy định nêu trên để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu…”
Cuc Dau thau vach vi pham, Agribank van tiep tuc khong dau thau tap trung
 Đơn vị trúng thầu gối in lịch 2018 của Agribank Khánh Hòa lại là công ty con của Agribank.
Nếu chiếu theo công văn số 1116/QLĐT-CS của Cục Quản lý Đấu thầu, việc in lịch của Agribank phải tiến hành đấu thầu và in tập trung. Tuy nhiên, Agribank lại làm trái với quy định của Luật đấu thầu khi chia nhỏ “dự án” để các chi nhánh tự in.
Đáng nói, công văn vạch rõ sai phạm của Agribank được gửi từ tháng 11/2017, thế nhưng trong gói thầu in ấn phẩm Xuân Mậu Tuất 2018, Agribank vẫn cố tình phớt lờ cảnh báo sai phạm của Cục Quản lý Đấu thầu. Tiếp tục chia nhỏ gói thầu, giao cho các chi nhánh tự in mà không thực hiện việc đấu thầu tập trung để bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo quy định nhà nước.
Cụ thể, trong “Dự án in ấn phẩm Xuân Mậu Tuất 2018” do Agribank Khánh Hòa mời thầu (giá gói thầu 661.100.000 đồng) đơn vị trúng thầu là Nhà in ngân hàng II, thuộc công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (gọi tắt là công ty Dịch vụ Agribank).
Đây là doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Nhà in Ngân hàng I, Nhà in Ngân hàng II, Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ngân hàng.
Giá trúng thầu của Nhà in Ngân hàng II là 634.656.000 đồng..
Chưa dừng lại ở việc chia nhỏ gói thầu, việc Nhà in Ngân hàng II (công ty Dịch vụ Agribank) là công ty con của Agribank. Theo Điều 6, Luật Đấu thầu: Để đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu thì nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu.
Theo Điều 2, Nghị định 64/2014/NĐ-CP cũng quy định rõ, nhà thầu được đánh giá là độc lập về pháp và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, hay bên mời thầu thì phải không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý.
Đối chiếu các quy định này với việc Nhà in Ngân hàng II (công ty Dịch vụ Agribank) trúng thầu có thể thấy, nhà in là công ty con của Agribank, điều này vi phạm rõ ràng quy định đấu thầu.
Liên quan đến vấn đề mua sắm tập trung, Cục Đấu thầu cũng chỉ ra Agribank phải theo nghị định 63/2014/NĐ-CP.
Theo đó, hàng hóa, dịch vụ được đưa vào danh mục mua sắm tập trung khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: Hàng hóa, dịch vụ mua sắm với số lượng lớn hoặc chủng loại hàng hóa, dịch vụ được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị; Hàng hóa, dịch vụ có yêu cầu tính đồng bộ, hiện đại.
Như vậy, rõ ràng việc Agribank là doanh nghiệp nhà nước, theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhà nước thì dự án đầu tư phát triển của Agribank thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
Còn theo Khoản 1 Điều 71 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, hướng dẫn quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu 2013/QH13, hàng hóa, dịch vụ được đưa vào danh mục mua sắm tập trung là hàng hóa, dịch vụ mua sắm với số lượng lớn hoặc chủng loại hàng hóa, dịch vụ được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước; Hoặc hàng hóa, dịch vụ có yêu cầu tính đồng bộ, hiện đại.
Quy định nhà nước rõ ràng như vậy nhưng trong những năm qua, Agribank lại không ban hành quy chế mua sắm quy định về việc lựa chọn nhà thầu đối với mặt hàng lịch. Mặc dù, tại văn bản gửi các cơ quan quản lý nhà nước, Agribank lại khẳng định việc mua sắm mặt hàng lịch để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị mình.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.
Đức Thuận

>> xem thêm

Bình luận(0)