Công ty Đại An thi công khi chưa chính thức làm chủ đầu tư

Google News

Công ty CP Đại An đang tạm quản lý khu đất, chưa được lựa chọn chính thức làm chủ đầu tư đã thi công đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật...

Thi công dự án dù chưa chính thức làm chủ đầu tư
Dự án Khu dân cư Đại An II thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương với diện tích 37,75ha được tách ra từ Khu công nghiệp Đại An (chủ đầu tư Khu công nghiệp là Công ty Cổ phần Đại An).
Ngày14/7/2014,Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1156/TTgKTN đồng ý điều chỉnh diện tích các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương trong đó có KCN Đại An từ 170,82 hạ xuống còn 135ha và yêu cầu việc chuyển mục đích sử dụng đối với phần diện tích giảm của các khu công nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Cong ty Dai An thi cong khi chua chinh thuc lam chu dau tu
Khu dân cư Đại An II 
Đến ngày 18/01/2018, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đại An II, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương mới được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 218/QĐ-UBND. Dù vậy, UBND tỉnh Hải Dương vẫn chưa lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án.
Đáng chú ý, thời điểm Công ty Cổ phần Đại An dù đang tạm quản lý đất khu vực dự án, chưa được lựa chọn chính thức làm chủ đầu tư, nhưng đã thi công đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật, tiến hành xây dựng nhà trên một số ô đất vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Đại An đã triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đất, xây dựng một số công trình trên đất gồm: Ô đất Trung tâm văn hóa Khu công nghiệp Đại An (ký hiệu TTVII), đã cơ bản xây dựng ty xong; OTM-6 (lô 3,4,5) đã xây dựng 03 nhà; OLK-12 (lô 20, 21, 22, 23, 24, 25) đã xây dựng 06 nhà: NV-6, đã xây dựng 2 nhà. Các công trình xây dựng trên đất đã được Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương và UBND thành phố Hải Dương có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.
Công ty CP Đại An báo cáo do quá trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Đại An II kéo dài quá lâu và nhận thức về các quy định của pháp luật trong việc đầu tư xây dựng còn hạn chế nên đã triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đất.
Theo văn bản của UBND tỉnh Hải Dương báo cáo Thủ tướng Chính phủ, việc chậm trễ dẫn đến vướng mắc có nguyên nhân chủ quan thuộc UBND tỉnh Hải Dương và các sở ngành liên quan và Công ty CP Đại An.
Do công ty đã thực hiện đầu tư hoàn thành 80% các công trình hạ tầng kỹ thuật với giá trị ước đạt 595 tỷ đồng. Vì vậy thực hiện lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện dự án theo Luật Nhà ở năm 2014 và theo hình thức dự án đầu tư có sử dụng đất sẽ vướng mắc, cho phép áp dụng việc lựa chọn Nhà đầu tư theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 và Nghị quyết 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Đại An II.
Qua đó, ngày 17/10/2020, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8689/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp thống nhất, hướng dẫn UBND tỉnh Hải Dương hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Đại An II, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương theo đúng quy định của pháp luật.
Nếu phát hiện có vi phạm, chuyển sang cơ quan điều tra
Mới đây, thanh tra dự án trên, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót.
Cụ thể, việc triển khai các bước về lập quy hoạch còn kéo dài (từ 2011-2018); việc hướng dẫn lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch còn lúng túng, chưa nhất quán, phải thay đổi, điều chỉnh nhiều lần là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc triển khai, thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn.
Từ năm 2011, sau khi có chủ trương được giao làm chủ đầu tư dự án, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Đại An II, Công ty đã lập quy hoạch xây dựng được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt năm 2018. Quá trình phê duyệt quy hoạch kéo dài (từ năm 2011-2018) nên Công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng với khối lượng và giá trị lớn. Mặc dù có nguyên nhân chủ quan và khách quan nêu trên nhưng các vi phạm về trật tự xây dựng diễn ra thời gian dài nhưng chưa được các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, xem xét, xử lý triệt để.
Về lựa chọn nhà đầu tư, mặc dù thời gian phê duyệt quy hoạch kéo dài 7 năm, nhưng ngay sau khi quy hoạch chi tiết Khu dân cư đại An II được phê duyệt, Công ty Cổ phần Đại An đã có Tờ trình số 114/TTr-ĐA ngày 14/6/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghị thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa kịp thời trình UBND tỉnh phê duyệt dự án theo chủ trương được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chấp thuận mà lại có văn bản xin ý kiến và tham mưu đề UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án dẫn đến thời gian bị kéo dài, không đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn thẩm định, trình phê duyệt dự án theo quy định.
Cong ty Dai An thi cong khi chua chinh thuc lam chu dau tu-Hinh-2
Công ty CP Đại An đang tạm quản lý khu đất, chưa được lựa chọn chính thức làm chủ đầu tư đã thi công đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật, tiến hành xây dựng nhà trên một số ô đất dự án KDC Đại An II. 
Ngoài ra, quá trình thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề xuất UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá đối với khu đất là chưa thực hiện đúng chủ trương áp dụng thực hiện theo Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận từ thời điểm năm 2011.
Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất, căn cứ chủ trương đầu tư được Tỉnh ủy và UBND tỉnh chấp thuận, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1156/TTg-KTN ngày 14/7/2014 yêu cầu việc chuyển mục đích sử dụng đối với phần diện tích giảm của các khu công nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành nhưng các cơ quan chức năng của tỉnh chưa kịp thời cập nhật diện tích khu đất vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.
Sau khi UBND tỉnh có quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 tách diện tích đất này ra khỏi KCN Đại An; Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 điều chỉnh cơ cấu, ranh giới cho thuê đất, nhưng chưa kịp thời thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật là nguyên nhân chính dẫn đến quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Để xảy ra hạn chế, thiếu sót nêu trên, chắc chắc trách nhiệm thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực giai đoạn 2016-2020 và thời kỳ có liên quan Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách lĩnh vực, Trưởng ban, Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp phụ trách lĩnh vực, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương phụ trách lĩnh vực giai đoạn 2016-2020 và thời kỳ có liên quan.
Qua đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương rà soát, xử lý triệt để đối với những vi phạm; xem xét, đối chiếu với các quy định của pháp luật để thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án, đảm bảo tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, không để thất thoát ngân sách nhà nước. Qua kiểm tra, rà soát và thực hiện kết luận thanh tra, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật về hình sự thì chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.
>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ tướng kiểm tra các dự án trọng điểm

Nguồn: VTV4


Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)