Cho thôi chức Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý

(Kiến Thức) - Ông Phạm Sỹ Quý bị kỷ luật “cảnh cáo” về Đảng, cho thôi các chức vụ trong Đảng và cách chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Thông tin mới nhất liên quan những sai phạm của gia đình ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, trao đổi với PV Kiến Thức chiều ngày 27/10, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Đức Duy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái – Đỗ Đức Duy thông tin, về mặt chính quyền, ông Phạm Sỹ Quý bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Yên Bái. Đồng thời, điều động đến nhận công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái.
Ông Phạm Sỹ Quý đã bị cách chức Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái. Nguồn ảnh: Vietnamnet
Trong báo cáo ngày 27/10 về việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái cho biết, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, ngay sau khi TTCP công bố kết luận thanh tra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã khẩn trương triển khai các nội dung trong kết luận thanh tra, tiến hành xử lý kỷ luật đối với các cán bộ có sai phạm theo quy định.
“Đến nay đã thực hiện kỷ luật đối với cán bộ thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có hiệu lực thi hành từ 27/10/2017. Theo các quyết định này có 1 cán bộ áp dụng hình thức kỷ luật “cảnh cáo” về Đảng và chính quyền, cho thôi giữ chức vụ và điều động nhận công tác khác; 2 cán bộ áp dụng hình thức kỷ luật “khiển trách” về Đảng và chính quyền”.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, đối chiếu với nội dung kết luận thanh tra, tiến hành xém xét, xử lý kỷ luật đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật các cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.
Sau khi tiến hành các bước theo quy định, ngày 27/10/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật đối với cán bộ.
Cụ thể, đối với ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái áp dụng hình thức kỷ luật “Cảnh cáo” về Đảng. Đồng thời, cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.
Về chính quyền áp dụng hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”, đồng thời, cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và điều động đến nhận công tác tại tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái để đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ông Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND Thành phố Yên Bái và Nguyễn Yên Hiền - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Yên Bái áp dụng hình thức kỷ luật “Khiển trách” về Đảng, áp dụng hình thức kỷ luật “Khiển trách” về chính quyền.
Các quyết định thi hành kỷ luật, điều động cán bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2017. Đối với các trường hợp cán bộ, công chức có vi phạm theo phân cấp thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan chức năng của tỉnh, hiện nay các cơ quan này đang xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)