Kết luận thanh tra "biệt phủ" ở Yên Bái

Tình tiết mới nhất về thanh tra biệt phủ của Giám đốc sở tài nguyên - môi trường Yên Bái. Phải thi hành kỷ luật nghiêm minh giám đốc Phạm Sỹ Quý.

Soi “kẽ hở” giúp quan chức Việt tham nhũng xây biệt thự khủng

Soi “kẽ hở” giúp quan chức Việt tham nhũng xây biệt thự khủng

Đất nước còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo vẫn còn lên tới hàng triệu, nợ công lớn, vậy mà một số cán bộ bỗng dưng “giàu lên trông thấy”. Tiền đâu để các cán bộ trên xây biệt phủ, biệt thự khủng?