Bầu bổ sung 4 nhân sự vào Hội đồng Trung ương VUSTA khóa VIII

Ngày 23/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 2, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hưng Yên.

Phát biểu khai mạc, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cho biết, hội nghị cùng thảo luận và đưa ra những ý kiến về Quy chế hoạt động của Hội đồng Trung ương VUSTA khóa VIII; Quy chế hoạt động của Đoàn chủ tịch khóa VIII; Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra khóa VIII để đưa ra các nhiều định hướng cũng như phương hướng trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
Bau bo sung 4 nhan su vao Hoi dong Trung uong VUSTA khoa VIII
Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ 2, Khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức tại Hưng Yên.
Tại Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, PGS Phạm Quang Thao - Phó chủ tịch VUSTA cho biết, về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, từ sau Đại hội VIII đến nay, VUSTA đã gửi văn bản thông báo tới các đơn vị được nhận kinh phí TVPB &GĐXH năm 2021 và hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai nhiệm vụ; đã gửi văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tổng kết thí điểm diễn đàn trí thức KH&CN và đề nghị Bộ tham mưu cho Thủ tướng ban hành văn bản mới để tiếp tục triển khai diễn đàn.
Tổ chức các hội thảo góp ý cho 3 dự thảo Quy hoạch mạng lưới đường bộ, mạng lưới đưởng sắt và cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030 theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.
Trong hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức, tổ chức xuất bản, đăng tải tin, bài trên trang tin điện tử vusta.vn, thực hiện đăng tải các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo VUSTA lên trang tin vusta.vn.
Đối với hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, VUSTA đã chỉ đạo hỗ trợ các hội thành viên và các tổ chức KH&CN trực thuộc làm các thủ tục đăng ký các đề tài cấp nhà nước và các đề tài nghị định; hoàn thiện phân bổ kinh phí năm 2021 cho hơn nửa các nhiệm vụ; làm các thủ tục tạm ứng cho các nhiệm vụ tiếp tục từ năm 2020; xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn BVMT năm 2021.
Bau bo sung 4 nhan su vao Hoi dong Trung uong VUSTA khoa VIII-Hinh-2
TSKH Phan Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị. 
Về hoạt động hợp tác quốc tế, VUSTA đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng đối ngoại dành cho các tổ chức thành viên, trực thuộc khu vực miền Trung. Phối hợp với Liên hiệp Hội Hà Tĩnh tổ chức tập huấn về chuyển dịch năng lượng do Quỹ FES hỗ trợ; Thực hiện giám sát liên ngành một số dự án nhận viện trợ nước ngoài; Xây dựng đề cương bản tin đối ngoại 2021. Xây dựng đề cương bản giới thiệu về VUSTA bằng tiếng Anh.
Các hội thành viên, tổ chức KH&CN trực thuộc VUSTA tiếp tục hợp tác, triển khai nhiều dự án trong một số lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, y tế, bình đẳng giới, hỗ trợ người nghèo và phát triển cộng đồng, nâng cao năng lực.
Theo PGS Phạm Quang Thao, trong nhiệm kỳ này, VUSTA tiếp tục xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VUSTA trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
VUSTA sẽ đẩy mạnh phối hợp hoạt động với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm tăng cường vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội trong hệ thống chính trị; tiếp tục triển khai đẩy mạnh hoạt động hợp tác, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên cơ sở các chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết và tham gia tích cực các hoạt động giám sát do MTTQVN chủ trì.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, VUSTA làm việc với các Bộ, ngành chức năng về việc sửa đổi Thông tư số 11/2015/TT-BTC về cơ chế tài chính đối với hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo hướng nâng cao định mức của Thông tư phù hợp với TT 55/2015/TT-BTC về khoa học và công nghệ.
Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế giữa VUSTA và các hội thành viên với một số tổ chức quốc tế, chú trọng các nước đối tác có tiềm lực KH&CN mạnh và hoàn thành việc xây dựng trụ sở VUSTA tại D20 Cầu Giấy vào cuối năm 2021, phấn đấu sớm đưa công trình vào sử dụng.
Bau bo sung 4 nhan su vao Hoi dong Trung uong VUSTA khoa VIII-Hinh-3
Các đại biểu tham gia hội nghị. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày về Chương trình công tác toàn khóa của VUSTA (khóa VIII); Chương trình công tác của VUSTA năm 2021; Chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra VUSTA (khóa VIII); Chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra VUSTA năm 2021; Quy chế hoạt động của Hội đồng Trung ương VUSTA khóa VIII; Quy chế hoạt động của Đoàn chủ tịch VUSTA khóa VIII; Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra VUSTA khóa VIII; Thông báo công văn số 343-CV/VPTW ngày 24/3/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư đối với Đề án tổ chức bộ máy, hoạt động của VUSTA; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tích cực dựa trên kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động ở đơn vị. Nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đã được các đại biểu đưa ra nhằm giúp cho lãnh đạo VUSTA thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp trí thức khoa học và công nghệ trên mọi lĩnh vực; kiện toàn bộ máy tổ chức VUSTA.
Các đại biểu cũng mong muốn VUSTA quan tâm tới việc củng cố tổ chức các hội thành viên, nhất là các Liên hiệp Hội địa phương trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương về cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các hội thành viên trong công tác tập hợp đội ngũ trí thức và triển khai các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp; quan tâm tới công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh trí thức và tiếp tục hoàn thiện công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh trong hệ thống VUSTA.
Bau bo sung 4 nhan su vao Hoi dong Trung uong VUSTA khoa VIII-Hinh-4
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. 
Ngoài ra, tại hội nghị đã thống nhất bầu bổ sung vào Hội đồng Trung ương 4 người, gồm: ông Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội, VUSTA; bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Phó chủ tịch Liên hiệp Hội TP Hà Nội; ông Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam; ông Phạm Văn Đức - Phó chủ tịch thường trực Hội Triết học.
Hội nghị cũng bầu bổ sung vào Đoàn chủ tịch 2 người, gồm: ông Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội, Liên hiệp Hội Việt Nam và bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Phó chủ tịch Liên hiệp Hội TP Hà Nội.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh

Nguồn: VOV

Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)