Ban phòng chống tham nhũng TƯ làm việc với LHHKHKT Việt Nam

(Kiến Thức) - Ngày 20/12 tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã làm việc với Đảng Đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Viêt Nam về công tác phòng chống tham nhũng. 

Buổi làm việc do ông Lê Thành Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì. Buổi làm việc nhằm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của Liên hiệp hội Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng lựa chọn Liên hiệp hội Việt Nam để thực hiện công tác này.
Ban phong chong tham nhung TU lam viec voi LHHKHKT Viet Nam
 Buổi làm việc của Ban phòng chống tham nhũng TƯ làm việc với LHHKHKT Việt Nam.
Báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, TS Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam cho biết, trong những năm qua, Đảng đoàn Liên hiệp hội Việt Nam đã chỉ đạo Hội đồng trung ương Đoàn chủ tịch, phối hợp với Đảng uỷ Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức tốt việc học tạp, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có công tác phòng chống tham nhũng đối với cán bộ, đảng viên, đọi ngũ trí thức trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam.
Ban phong chong tham nhung TU lam viec voi LHHKHKT Viet Nam-Hinh-2
TS Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu trong buổi làm việc. 
Thường xuyên duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Liên hiệp hội Việt Nam, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ của Liên hiệp hội Việt Nam, làm tốt công tác vận động trí thức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo môi trường để trí thức tham gia tư vấn, phản biện các chương trình, dự án, góp phần giảm thiểu thất thoát, lãng phí trong đầu tư, xây dựng, thực hiện các chương trình, dự án cả ở cấp quốc gia, ngành, địa phương, nâng cao nhận thức của đội ngũ trí thức trong công tác phòng chống tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng.
Chính vì vậy từ trước đến nay (tính đến thời điểm tháng 6/2019), Liên hiệp hội Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng và cũng chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào về tham nhũng liên quan đến các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc.
Qua theo dõi năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Liên hiệp hội Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy định về kê khai tài sản, thu nhập. Liên hiệp hội Việt Nam cũng thực hiện xây dựng các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác, phòng chống tham nhũng trong công tác tổ chức, cán bộ.
Kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, sai phạm về kinh tế cho thấy, cơ quan Liên hiệp hội Việt Nam, các hội thành viên và các tổ chức KH&CN trực thuộc triển khai nhiệm vụ đều đảm bảo đúng quy định hiện hành, chi tiêu tiết kiệm, minh bạch, không vi phạm và không có biểu hiện tham nhũng, lãng phí. Liên hiệp hội Việt Nam không phát hiện và không nhận được bất cứ sự phản ánh nào về việc tham nhũng, về sai phạm kinh tế của các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc.
Đại diện tổ công tác phòng chống tham nhũng cho biết, trong những năm qua, công tác phòng chống tham nhũng tại Liên hiệp hội Việt Nam được thực hiện rất tốt. Đảng đoàn Liên hiệp hội đã quan tâm chỉ đạo quán triệt công tác phòng chống tham nhũng, lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị cán bộ công chức viên chức... Đã phối hợp với Đảng uỷ Liên hiệp hội Việt Nam ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng, cụ thể hoá các quy định của Nhà nước về phòng chống tham nhũng.
Ban phong chong tham nhung TU lam viec voi LHHKHKT Viet Nam-Hinh-3
Ông Lê Thành Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (bên trái) và Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Đặng Vũ Minh (bên phải). 
Công tác phòng chống tham nhũng của Liên hiệp hội Việt Nam đạt một số kết quả nhất định song còn một số hạn chế như chưa ban hành được kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng cụ thể. Các hoạt động mới chỉ dừng ở hình thức lồng ghép. Một số văn ban mà Liên hiệp hội Việt Nam ban hành từ nhiệm kỳ trước trong khi Nhà nước đã ban hành những văn bản mới, nhưng Liên hiệp hội Việt Nam chưa rà soát, cập nhật, bổ sung...Việc kiểm tra giám sát đã được quan tâm chú trọng, nhưng cần xác định rõ các lĩnh vực hoạt động dễ xảy ra tham nhũng để có giải pháp hiệu quả.
Tổ công tác đề nghị Liên hiệp hội Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng đến các hội viên, nhận thức chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm các các bộ có sai phạm. Cần phát huy vai trò của Liên hiệp hội Việt Nam trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt các giải pháp phòng chống tham nhũng.
Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng thông qua hoạt động phản biện giám định xã hội, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong việc phản biện về việc thực hiện các đề án, dự án, chương trình trọng điểm của Nhà nước. Đưa việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng thành một tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm....
>>> Xem thêm video: Phương pháp giảm cân an toàn do liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Nguồn: VTC 1.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)