Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm còn và mất vào thời điểm nào?

Có ý kiến cho rằng bản đồ quy hoạch 1/5.000 Khu đô thị Thủ Thiêm không có để tìm, nhưng nếu có thì bản đồ này mất và còn trong thời điểm nào?

Nếu có việc mất bản đồ quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm như thành phố công bố, thì việc TP.HCM phát hiện thất lạc bản đồ quy hoach tổng thể 1/5.000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm đính kèm trong Quyết định 367/TTg của Thủ tướng kỳ ngày 4/6/1996 từ khi nào? Việc thất lạc trước khi bản đồ hết hiệu lực hay sau khi hết hiệu lực? Công tác quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm trước thời điểm năm 2005 dựa trên cơ sở pháp lý nào?
Bản đồ 1/5000 có hay không?
Ngày 27/5/1996, UBND TP.HCM có tờ trình 1861 gửi Thủ tướng về việc xin duyệt quy hoạch xây dựng của Khu đô thị mới thủ Thiêm. Đây được coi là bước đầu tiên hình thành nên quy hoạch tổng thể của khu đô thị này với quy mô 770 ha, cộng với 160 ha quỹ đất dành cho tái định cư.
Căn cứ trên tờ trình này, Thủ tướng mới ban hành Quyết định 367 ngày 4/6/1996, phê duyệt quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm thời điểm đó còn thuộc huyện Thủ Đức.
  Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo tỷ lệ 1/.5000 được người dân lưu giữ.

Theo ThS-KTS Đoàn Ngọc Hiệp, Chủ nhiệm bộ môn Quản lý đô thị Đại học Kiến trúc TP.HCM, đồ án quy hoạch xây dựng gồm hai phần là bản vẽ (bản đồ) và thuyết minh bản vẽ. Trong đó, bản vẽ có tính pháp lý cao hơn vì được xác định bằng dấu mộc của cơ quan có thẩm quyền, còn thuyết minh chỉ được thể hiện bằng ngôn ngữ.

“Nếu đã được gọi là đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/5.000 được phê duyệt, tức là đã có tên gọi và đã được pháp lý hóa. Do đó phải có bản đồ cùng phần đính kèm là thuyết minh. Bản đồ quy hoạch có chức năng xác định phạm vi quy hoạch và tính chất đất trong khu vực đó”, ông Hiệp cho biết.

Trong văn bản 17074 của Kiến trúc sư trưởng thành phố gửi UBND TP.HCM về trích yếu duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm ngày 22/9/1997 vẫn căn cứ trên quy hoạch tổng mặt bằng 1/5.000 đã được phê duyệt trong Quyết định 367.

Đến năm 1998, Kiến trúc sư trưởng thành phố vẫn nhắc đến đồ án quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/5.000) của khu đô thị này trong quyết định 13585/KTST-QH, để phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000.

Bản đồ quy hoạch 1/5.000 một lần nữa được nhắc đến trong tờ trình 1817 của Sở Quy hoạch Kiến trúc gửi UBND TP.HCM (Văn phòng Kiến trúc sư trưởng trước đây) ngày 18/8/2005 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM kiến nghị các nội dung sẽ được phê duyệt tại thời điểm đó, gồm quy hoạch chung 1/5000.

Cụ thể, tổng diện tích quy hoạch của Trung tâm Đô thị mới Thủ Thiêm là 737 ha, được đo vẽ trên công cụ tin học (trong khi đó quy hoạch 1/5.000 trong Quyết định 367 của Thủ tướng là 770 ha dựa vào đo vẽ thủ công).

Tuy nhiên, tại thông báo 561/TB-VP của UBND TP.HCM ngày 4/8/2009 về nội dụng kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Trung Tín tại buối tiếp xúc, đối thoại với đại diện nhân dân 5 phường trong Khu đô thị Thủ Thiêm, liên quan chủ trương, quy hoạch, bồi thường, lại xac định không có bản đồ kèm theo quyết định 367.

Văn bản này nêu rõ theo hồ sơ lưu, không rõ số lượng các bản đồ kèm theo tờ trình 1861 của UBND TP.HCM gửi Thủ trướng phê duyệt đồ án quy hoạch 1/5.000. Sở Quy hoạch Kiến trúc chỉ tìm được 2 bản đồ quy hoạch tương ứng thời điểm đó. Một là bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng (1/5.000) lập ngày 12/6/1995, có đóng dấu Công ty Dịch vụ Phát triển Đô thị (UDESCO), Sở Xây dựng và Kiến trúc sư trưởng thành phố. Bản đồ còn lại là quy hoạch sử dụng đất (5-10 năm) tỷ lệ 1/5.000 lập ngày 20/11/1995, và cũng đóng dấu của các đơn vị trên.
 Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện nay sau 22 năm phê duyệt quy hoạch. Ảnh: Lê Quân.

Đồng thời thông báo này cũng nêu rõ hồ sơ lưu không có bản đồ được duyệt kèm theo Quyết định 367 của Thủ tướng ngày 4/6/1996.

Như vậy từ sau thời điểm này (2009), bản hồ quy hoạch tổng thể 1/5.000 của Khu đô thị mới Thủ Thiêm được cho là thất lạc, và chưa thể tìm ra cho đến nay.

Nhiều chuyên gia cho biết quy hoạch 1/5.000 là quy hoạch tổng thể, quy hoạch chung có vai trò định hướng phát triển. Trong đó, sẽ rõ ràng là mốc giới, địa giới của các phần đất dành để phát triển hạ tầng đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước... Trên cơ sở đó mới phát triển các quy hoạch phân khu 1/2.000, rồi từ đó mới đến quy hoạch chi tiết 1/500.

Đây cũng là cơ sở gốc để xác định mục tiêu phát triển, kêu gọi đầu tư cũng như giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân... Làm quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 nếu không bám theo quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 thì ranh đất của dự án có thể thiếu hoặc thừa.

TP.HCM đã "thay đổi" Khu đô thị Thủ Thiêm ra sao?
Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt chính thức theo Quyết định 367/Ttg ngày 4/6/1996. Theo đó, quy mô diện tích quy hoạch là 930 ha, trong đó khu đô thị mới 770 ha và quy mô tái định cư là 160 ha. Thời điểm này, dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn thuộc huyện Thủ Đức (quận 2 được thành lập sau này).
Đến năm 2002, Thủ tướng có công văn hỏa tốc số 190, cho phép UBND TP.HCM căn cứ trên Quyết định 367/TTg, thực hiện việc thu hồi đất xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Đến năm 2005, khu đô thị này được điều chỉnh theo Quyết định số 6565/QĐ-UBND ngày 27/12/2005.
Theo tìm hiểu của Zing.vn, tại Quyết định số 6565 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Đua ký, đã duyệt quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5.000, với các nội dung chính: có diện tích quy mô khu trung tâm là 737 ha, trong đó khu đô thị phát triển mới là 657 ha, khu đô thị chỉnh trang là 80 ha. Tổng số dân định cư là 130.000 người, tổng diện tích sàn xây dựng là 6 triệu m2 sàn.
 Khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện tại đã được điều chỉnh quy hoạch theo các quyết định 6565 và 6566 của UBND TP.HCM. Ảnh: Lê Quân.
Cũng từ quyết định này, khu trung tâm đô thị mới Thủ thiêm được chia làm 5 khu vực chính, gồm Khu lõi trung tâm hành chính, Khu đa chức năng Đại lộ Đông Tây, Khu dân cư phía Bắc, Khu dân cư phía Đông và Khu lâm viên sinh thái phía Nam.
Đáng chú ý, tại Điều 2 của Quyết định số 6565, nêu rõ: "Quyết định này thay thế Quyết định 367/TTg ngày 4 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng”.
Được biết, Quyết định số 6565 của UBND TP.HCM thời điểm đó được căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng theo văn bản số 1642 ngày 24/11/2003.
Ngay sau khi ra Quyết định 6565, cùng ngày 27/12/2005, UBND TP.HCM cũng ban hành Quyết định 6566, về duyệt quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2.000.
Quyết định này duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000 do Công ty Sasaki Associates kết hợp với Viện Quy hoạch xây dựng thành phố lập.
Nội dung của quy hoạch chi tiết bao gồm diện tích khu vực quy hoạch là 657 ha, tổng dân định cư 110.000 -120.000 người; tổng số lao động làm việc tại trung tâm 350.000 người/ngày; khách vãng lai 1 triệu người/ngày. Tổng diện tích sàn xây dựng theo quyết định này là 5,4 triệu m2, sàn nhà ở là 3,05 triệu m2, sàn văn phòng 1,5 triệu m2, sàn thương mại 800.000 m2.
Tại điều 2 của quyết định này cũng nêu rõ: “Quyết định này thay thế cho Quyết định 13585/KTST-QH ngày 16/9/1998 của Kiến trúc sư trưởng thành phố.

 


Theo Bình Nguyên/Zingnews

>> xem thêm

Bình luận(0)