VUSTA tổ chức Diễn đàn Hợp tác và Phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long

Hoạt động tìm kiếm sáng kiến năng lượng thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững ĐBSCL đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của các Liên hiệp Hội địa phương và nhiều tổ chức xã hội.
 

Diễn đàn Hợp tác và Phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (Diễn đàn ĐBSCL) được VUSTA tổ chức luân phiên tại các tỉnh ĐBSCL từ năm 2019 với mục tiêu chung là xây dựng một Diễn đàn thường niên của các Liên hiệp Hội địa phương, các tổ chức thành viên và trực thuộc trong hệ thống, các chuyên gia và các bên liên quan để chia sẻ, giới thiệu, cập nhật chiến lược, đề án quy hoạch, chương trình, dự án và chính sách về phát triển bền vững ĐBSCL; đồng thời tìm kiếm và kết nối các sáng kiến, giải pháp, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sinh kế, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triền bền vững ĐBSCL.
VUSTA to chuc Dien dan Hop tac va Phat trien ben vung Dong bang Song Cuu Long
Toạ đàm trực tuyến rao đổi, chia sẻ thông tin về hoạt động tìm kiếm sáng kiến ngày 28/9. 
Năm 2021, với chủ đề “Phát huy sáng kiến địa phương - Tăng cường hợp tác đa phương”, một trong những nội dung mới của Diễn đàn ĐBSCL năm nay là hoạt động tìm kiếm sáng kiến năng lượng thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững ĐBSCL. Hoạt động trên do VUSTA phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (Trung tâm GreenID) huy động nguồn lực quốc tế, hỗ trợ cho các sáng kiến năng lượng thích ứng biến đổi khí hậu do VUSTA cũng như các tổ chức xã hội tại 13 tỉnh ĐBSCL đề xuất. Dự kiến sẽ có 13 sáng kiến, đề xuất được lựa chọn và được hỗ trợ kinh phí tối đa là 60.000.000 VNĐ cho một sáng kiến để các Liên hiệp Hội địa phương và các tổ chức có thể triển khai tại địa phương.
Hoạt động tìm kiếm sáng kiến năng lượng thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững ĐBSCL đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của các Liên hiệp Hội địa phương và nhiều tổ chức xã hội.
Tại buổi Toạ đàm do VUSTA phối hợp với Trung tâm GreenID tổ chức vào ngày 28/9/2021, các Liên hiệp Hội địa phương đã trao đổi, chia sẻ nhiều ý tưởng dự kiến nộp đề xuất như mô hình hệ thống điện mặt trời tại Vĩnh Long, Bạc Liêu; mô hình nuôi tôm sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời tại Kiên Giang; xây dựng ấn phẩm truyền thông về chuyển dịch năng lượng bền vững của Tiền Giang hay các chuỗi hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về chuyển dịch năng lượng công bằng với sự phối hợp của nhiều địa phương. Ban tổ chức tọa đàm cũng đã trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi của các tổ chức khi tham gia nộp đề xuất.
Diễn đàn ĐBSCL 2021 do VUSTA tổ chức dự kiến vào ngày 4/11/2021, với sự tham gia phối hợp của Liên minh Châu Âu - EU tại Việt Nam và Trung tâm GreenID, theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn 2021 dự kiến gồm 2 nội dung chính gồm: Tổng quan chiến lược, đề án quy hoạch và chính sách nhằm phát triển bền vững ĐBSCL; Công bố, giới thiệu các sáng kiến, đề xuất năng lượng thích ứng biến đổi khí hậu được lựa chọn và Lễ trao kinh phí hỗ trợ thực hiện các sáng kiến cũng như phát động kêu gọi, tìm kiếm sáng kiến cho Diễn đàn Hợp tác và Phát triển bền vững ĐBSCL 2022.

 

Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)