Phê duyệt dự án “Tìm kiếm Gà lôi lam mào trắng trong tự nhiên”

Ngày 13/8/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phê duyệt dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức “Tìm kiếm Gà lôi lam mào trắng trong tự nhiên” do Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt, một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, là chủ dự án.

Dự án do Tổ chức Wildlife Reserves Singapore (WRS) – Tổ chức các khu dự trữ động vật hoang dã Singapore tài trợ, sẽ được triển khai tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh từ tháng 8/2021 đến tháng 5/2022.
Phe duyet du an “Tim kiem Ga loi lam mao trang trong tu nhien”
Ảnh: Internet. 
Mục tiêu dự án tìm kiếm quần thể Gà lôi lam mào trắng còn sống trong tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ gỗ, đánh giá sinh cảnh sống phù hợp của Gà lôi lam mào trắng nhằm lựa chọn các điểm tái thả tiềm năng trong tương lai.
Kết quả được kỳ vọng bao gồm: Cập nhật thông tin về tình trạng và sự phân bố của Gà lôi lam mào trắng nếu chúng còn tồn tại ở trong tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh và thu thâp dữ liệu về đặc điểm môi trường sống (cấu trúc thảm thực vật, diện tích thích hợp, độ dốc, độ cao, các loài thực vật ưu thế và những ghi nhận về sự tác động của con người lên sinh cảnh sống của chúng) và các mối đe dọa hiện tại của con người và tự nhiên (như thiên tai bão, lũ, cháy rừng) trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ nếu có.
Theo TQ/vusta

>> xem thêm

Bình luận(0)