Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Hóa trường HN-Amsterdam và đáp án

(Kiến Thức) - Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Hóa (lần 2) của Trường Hà Nội - Amsterdam và đáp án, mời các bạn tham khảo.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Hóa học (lần 2) của Trường Hà Nội - Amsterdam và đáp án cho thầy cô và các bạn HS tham khảo.
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.
Mã đề thi: 132
Dưới đây là nguyên văn đề thi thử môn Hóa học trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an
 

De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an-Hinh-2
 

De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an-Hinh-3
 

De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an-Hinh-4
 

De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an-Hinh-5
 

De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an-Hinh-6
 

De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an-Hinh-7
 

De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an-Hinh-8
 

De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an-Hinh-9
 

De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an-Hinh-10
 

De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an-Hinh-11
 

De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an-Hinh-12
 Đề thi thử THPT quốc gia lần 2 môn Hóa học trường Hà Nội - Amsterdam.
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Hóa học trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an-Hinh-13
 

De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an-Hinh-14
 

De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa truong HN-Amsterdam va dap an-Hinh-15
 

Hòa An

Bình luận(0)