Vàng trên Trái Đất lên tới 60 nghìn tỷ tấn

Vàng trên Trái Đất lên tới 60 nghìn tỷ tấn

Trữ lượng vàng trên Trái Đất rất phong phú, với tổng số lượng lên tới 60 nghìn tỉ tấn, thế nhưng cho đến nay, khối lượng vàng mà nhân loại khai thác được chỉ là 190.000 tấn.