Giá điện giảm 10% trong bao lâu, cách tính như nào?

Giá điện giảm 10% trong bao lâu, cách tính như nào?

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Cùng ngày,  EVN chính thức triển khai thực hiện giảm giá điện, tiền điện...