"Rúng động" các nhà khoa học tạo phôi não người

"Rúng động" các nhà khoa học tạo phôi não người

Các nhà thần kinh học bị cho là vượt qua giới hạn đạo đức bằng cách phát triển các khối não người trong phòng thí nghiệm, trong một số trường hợp cấy ghép mô vào cả động vật.