Tại sao người cao tuổi hay thiếu máu não?

Tại sao người cao tuổi hay thiếu máu não?

Đó là câu hỏi rất nhiều cụ cao tuổi hỏi trong hội thảo: “Phòng và điều trị thiếu máu não ở người cao tuổi”  tổ chức ngày 16/8/2014 tại Hà Nội.

Tại sao người cao tuổi hay thiếu máu não?

Tại sao người cao tuổi hay thiếu máu não?

Đó là câu hỏi rất nhiều cụ cao tuổi hỏi trong hội thảo: “Phòng và điều trị thiếu máu não ở người cao tuổi”  tổ chức ngày 16/8/2014 tại Hà Nội.