Hacker thông minh bậc nhất nước Mỹ

Hacker thông minh bậc nhất nước Mỹ

Năm 1995, một sự kiện gây chấn động nước Mỹ. Nó gắn liền với cậu thanh niên 16 tuổi Kevin Mitnick. Và sự kiện này không chỉ thay đổi cả cuộc đời Mitnick, mà còn thay đổi cả nền...