3 phút trộm 7 triệu USD tiền ảo

3 phút trộm 7 triệu USD tiền ảo

Tin tặc chỉ tốn 3 phút ngắn ngủi để chiếm đoạt số tiền ảo có giá trị lên đến 7 triệu USD vì một lỗi nhỏ trên trang web của CoinDash.