Học tập làm theo lời dạy Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 131 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), nhà thơ Trần Minh sáng tác bài thơ với nội dung học tập, làm theo lời dạy của Bác.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), sau 5 năm qua, tinh thần học tập và làm theo Bác đã thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) cũng như nhân dân cả nước. 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Nhân kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cũng như nêu cao tinh thần học tập, làm theo gương Bác, nhà thơ Trần Minh đã có những dòng thơ chân thực, cảm động về việc học tập và làm theo Bác Hồ.
  HỌC TẬP LÀM THEO BÁC HỒ
Hôm nay mười chín tháng năm
Ngày sinh nhật Bác hơn trăm tuổi rồi
Lòng con rạo rực bồi hồi
Nhớ thương Bác, nhớ những lời Bác răn
Cán bộ công bộc của Dân
Cống hiến, phụng sự quên thân trọn đời
Vì Dân, vì nước nhớ lời
Tu nhân, tích đức, sống thời thanh liêm
Không tham nhũng, không cửa quyền
Làm tròn bổn phận Nước, Dân trao mình
Sống đức độ, chân, thiện, minh
Gương mẫu làm gương điển hình Dân noi
Học tập, làm theo trí Người
Tư tưởng tiến bộ cho đời đẹp tươi
Đạo đức, phong cách sáng ngời
Cho Dân, con, cháu trọn đời làm theo
Nước giàu mạnh, Dân không nghèo
Gian nan, vất vả chống trèo vượt qua
Để cho nước Việt Nam ta
Sánh vai cường quốc vươn xa rạng ngời.
(7h 7’ ngày 19/5/2021)
Trần Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)