Sài Gòn: Cướp cầm súng xông vào Bách Hoá Xanh

Sài Gòn: Cướp cầm súng xông vào Bách Hoá Xanh

- Hai thanh niên đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang đi vào cửa hàng Bách Hoá Xanh rồi rút súng khống chế các nhân viên trong cửa hàng. Sau đó, cả 2 nhanh chóng lấy tiền rồi tẩu thoát.