Cháy Nhà

Cập nhật hình ảnh thông tin về các vụ cháy nhà online nhanh nhất chính xác năm 2015

Cháy nhà xưởng bỏ hoang ven hồ Tây

Cháy nhà xưởng bỏ hoang ven hồ Tây

Cảnh sát nhận định lửa bắt từ đám cỏ rồi lan sang khu nhà xưởng bỏ hoang bên hồ Tây (Hà Nội). Đám cháy nhanh chóng lan rộng do trời hanh khô.