Xem xét hỗ trợ giảm phí đổi biển số xe kinh doanh vận tải

Mới đây Bộ GTVT cho biết, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Công an nghiên cứu kiến nghị về việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc đổi BKS xe từ màu trắng sang màu vàng. 

 
Bộ GTVT cho biết, Bộ này vừa nhận kiến nghị của cử tri TP.HCM đề nghị hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi biển số đối với các xe kinh doanh vận tải cho các phương tiện cũ.
Nội dung kiến nghị nêu: “Cử tri cho rằng việc chuyển đổi biển số đối với các xe kinh doanh vận tải là đảm bảo công tác quản lý thống nhất, minh bạch, bình đẳng các phương tiện giao thông vận tải chấp hành quy định; đảm bảo không bị lợi dụng, cạnh tranh không lành mạnh giữa các loại hình kinh doanh vận tải. Song, đề nghị nhà nước cần có hướng dẫn, hỗ trợ hoặc miễn phí chuyển đổi cho các phương tiện cũ, nhằm khuyến khích người dân thực hiện”.
Xem xet ho tro giam phi doi bien so xe kinh doanh van tai
Sẽ nghiên cứu hỗ trợ việc đổi biển số xe từ màu trắng sang màu vàng với phương tiện kinh doanh vận tải 
Theo Bộ GTVT, nội dung kiến nghị của cử tri có liên quan đến công tác quản lý của Bộ Công an, Bộ Tài chính trong công tác đổi biển số đối với xe kinh doanh vận tải từ biển số màu trắng sang vàng và thu lệ phí cho công việc này.
Về vấn đề này, Bộ GTVT cho biết, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Công an nghiên cứu kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam theo hướng giảm lệ phí đổi biển số để Bộ Công an tổng hợp đề xuất sửa đổi Thông tư số 229/2016, gửi Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư theo quy định.
Bộ GTVT cũng đề nghị đề nghị Bộ Công an nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản liên quan để xem xét, giải quyết theo đúng lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)