Vì sao nhiều dự án BT không theo nguyên tắc ngang giá?

(Kiến Thức) -Bộ trưởng Tài Chính cho biết, một số hợp đồng BT đã ký trước ngày luật có hiệu lực thi hành, không đảm bảo nguyên tắc ngang giá. Diện tích đất chấp thuận thanh toán cho nhà đầu tư có giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị dự án BT.

Tại phiên thảo luận Quốc hội ngày 31/5, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giải đáp việc xây dựng Nghị định về sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư các BT (dạng hợp đồng xây dựng - chuyển giao). Bộ Tài Chính cũng là đơn vị được Chính phủ giao soạn thảo nghị định.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, về quá trình xây dựng nghị định thanh toán BT, phương thức đầu tư theo BT đã được thực hiện thực tế từ trước khi Quốc hội ban hành Luật Quản lý tài sản công.
“Việc ban hành nghị định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT đặt ra yêu cầu phải xử lý hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và khắc phục tồn tại, hạn chế tiêu cực trong thời gian vừa qua. Chính phủ đã xem xét rất kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng nhiều mặt để vừa đảm bảo mục tiêu chặt chẽ, đúng pháp luật, vừa bảo đảm không hồi tố”, ông Đinh Tiến Dũng cho hay.
Vi sao nhieu du an BT khong theo nguyen tac ngang gia?
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. 
Theo Bộ trưởng Bộ Tài Chính, theo quy định, phải bảo đảm nguyên tắc về ngang giá khi sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT. Nguyên tắc ngang giá đã được quy định tại Luật Quản lý sử dụng tài sản công.
“Tuy nhiên, thực tế một số hợp đồng BT đã ký trước ngày luật có hiệu lực thi hành, không đảm bảo nguyên tắc ngang giá. Diện tích đất chấp thuận thanh toán cho nhà đầu tư có giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị dự án BT, đây là khó khăn rất lớn, đòi hỏi xử lý phù hợp để quy định vào nghị định”, ông Đinh Tiến Dũng nói.
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Đầu tư, giá trị dự án BT và việc lựa chọn nhà đầu tư phải thực hiện theo Luật Đấu thầu.
Theo pháp luật về đất đai thì việc giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản và thực hiện đấu giá.
Tuy nhiên, đối với quỹ đất thanh toán hợp đồng BT cho nhà đầu tư, nếu thực hiện đấu giá là không khả thi vì khi đấu thầu dự án BT, Nhà nước đóng vai trò là bên mua, nhà đầu tư đóng vai trò là bên bán; còn đấu giá tài sản công thì Nhà nước đóng vai trò là bên bán, nhà đầu tư đóng vai trò là bên mua. Pháp luật hiện hành không có quy định đồng thời vừa đấu thầu vừa đấu giá bán đối với cùng một dự án.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, về thanh toán cho nhà đầu tư bằng tiền đấu giá quyền sử dụng đất, theo quy định của pháp luật về đấu giá, việc đấu giá chỉ thực hiện được với đất sạch, tức là đất đã giải phóng mặt bằng, trong trường hợp này là sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư công, không phải hình thức đầu tư BT.
Thực tế đối với hình thức đầu tư BT, các địa phương đã chấp thuận sử dụng đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thanh toán cho nhà đầu tư, quỹ đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng thì chưa đủ điền kiện đưa ra đấu giá.
Chính vì vậy, quá trình xây dựng nghị định, để triển khai Luật Quản lý nợ công, ngày 6/10/2017, Bộ Tài Chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định này sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, phương thức đầu tư BT đã được thực hiện từ trước khi Quốc hội ban hành Luật Đầu tư tài sản công nên Nghị định đang xây dựng cần xử lý hài hòa lợi ích của nhà nước cũng như nhà đầu tư. Bởi vậy, Chính phủ có những xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật và không gây hồi tố, đồng thời phải giải quyết hài hòa lợi ích các bên.
Bộ Tài chính đã có 10 lần báo cáo tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị định và đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)