Lở nhũ hoa là bệnh gì?

Lở nhũ hoa là bệnh gì?

Em chưa lập gia đình nhưng đã bị lở nhũ hoa một bên, tiết ra dịch màu trắng và rất ngứa. Không biết đó là bệnh gì.