TCH vừa thu về 224 tỷ đồng từ việc bán hết cổ phiếu quỹ

Với việc bán giá 23.042 đồng/cp, Công ty vừa thu về 224 tỷ đồng và lời 4 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) thông báo kết quả bán toàn bộ 9,7 triệu cổ phiếu quỹ với giá 23.042 đồng/cp.
Giao dịch được diễn ra theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận qua sàn. Thời gian thực hiện diễn ra từ ngày 19/5-2/6.
Theo báo cáo tài chính năm 2020, giá trị số cổ phiếu quỹ này là khoảng 220 tỷ đồng. Với việc bán giá 23.042 đồng/cp, Công ty vừa thu về 224 tỷ đồng và lời 4 tỷ đồng.
TCH vua thu ve 224 ty dong tu viec ban het co phieu quy
 
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên TCH mới diễn ra ngày 15/5/2021, TCH cho biết công ty bán cổ phiếu quỹ là để tăng dòng tiền và tăng con số lợi nhuận chưa phân phối tại công ty mẹ, để công ty tăng nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông thêm 10% lên 20% so với kế hoạch ban đầu 10%.
Trong năm 2020, Công ty đã thanh toán 2 lần cổ tức 5,5% và 5% bằng tiền cho cổ đông.
Về diễn biến kinh doanh, trong năm 2020 (niên độ kế toán từ 1/4/2020 đến 31/3/2021), TCH ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.808 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 608 tỷ đồng, tăng 56% và 20% so với cùng kỳ năm trước.
Đóng góp vào đà tăng của doanh thu chủ yếu đến từ lĩnh vực bán ô tô đầu kéo Mỹ và linh kiện thu hồi đã tăng 97% lên 1.424 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản có doanh thu tăng 43% lên 1.354 tỷ đồng.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)