Soi kết quả kinh doanh và thù lao lãnh đạo ABBank 2016

(Kiến Thức) - Lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 của ABBank đạt trên 288,1 tỷ đồng. So với năm 2015, mức lợi nhuận này tăng gần 168%.

Mới đây Ngân hàng An Bình (ABBank) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016.
Theo đó, tính đến hết tháng 12/2016, vốn điều lệ ngân hàng đạt trên 5.319 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cuối năm 2015. Tổng tài sản của ABBbank đạt 74.517 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2015.
Huy động năm 2016 đạt 52.224 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với năm 2015. Cho vay đạt 40.141 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cuối năm 2015.
Năm 2016, thu nhập thuần từ dịch vụ của ABBank đạt 123 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 của ABBank đạt trên 288,1 tỷ đồng. So với năm 2015, mức lợi nhuận này tăng gần 168%.
Soi ket qua kinh doanh va thu lao lanh dao ABBank 2016
 Trích một phần tài liệu cổ đông thường nên năm 2016 của ABBank - phần đề xuất thù lao thanh viên HĐQT và Ban kiểm soát ngân hàng năm 2016.
Một điều đáng chú ý đó là tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ tại ngân hàng này đã được kiểm soát chặt chẽ, hiện dưới 3%. Việc này nhờ công tác thẩm định và giám sát tín dụng trong năm qua tại ngân hàng này được tăng cường mạnh mẽ nhằm kiểm soát tốt các khoản vay.
Cũng theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 cho thấy, năm qua ABBank có định hướng bán lẻ, tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tổng tài sản ABBank tới cuối năm 2016 đạt 74.517 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2015. Bên cạnh đó, lượng tiền huy động đến cuối 2016 lên tới 52.224 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Lượng tiền cho vay tại ngân hàng này đến cuối năm 2016 là 40.141 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm ngoái.
Theo tài liệu cổ đông thường nên năm 2016 của nhà băng này, trong phần đề xuất về thù lao cho ban lãnh đạo của ngân hàng trong năm 2016, ngân hàng này cho biết: “Căn cứ tờ trình đại hội về danh sách miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát ABBank nhiệm kỳ 2013 – 2017, sau khi được Đại hội chấp thuận thì số lượng thành viên sẽ tăng từ 6 thành viên lên 7 thành viên. Do đó, Hội đồng quản trị ABBank kính trình Đại hội chấp thuận mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát ABBank năm 2016 là 10 tỷ đồng”.
Như vậy, nếu chia đều trên đầu người thì mỗi thanh viên trong ban lãnh đạo ABBank sẽ được hưởng mức thù lao năm 2016 là hơn 1,4 tỷ đồng.
Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm do Moody’s Investors Service công bố vào tháng 10/2016, ABBank tiếp tục trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng thương mại cổ phần tư doanh trong nước và cũng được Tạp chí Tài chính Ngân hàng toàn cầu đánh giá phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2016.

Minh Hiếu

>> xem thêm

Bình luận(0)