SCIC đặt mục tiêu lãi hơn 4.800 tỷ, thoái vốn tại 85 doanh nghiệp năm 2020

(Kiến Thức) - Trong 85 doanh nghiệp mà SCIC muốn thoái vốn năm 2020, có 28 doanh nghiệp đang giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán.
 

Theo báo cáo của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), trong năm 2019, tổng doanh thu đạt 6.499 tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế 5.023 tỷ đồng.

Tổng công ty đã bán vốn thành công tại 12 doanh nghiệp (11 doanh nghiệp bán hết và 1 doanh nghiệp bán bớt). Doanh thu bán vốn là 314 tỷ đồng, gấp 3,8 lần giá vốn.

Năm 2020, SCIC đặt kế hoạch doanh thu 6.916 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.839 tỷ đồng. Trong khi mục tiêu doanh thu tăng 6% thì lợi nhuận lại giảm gần 4%.

SCIC dat muc tieu lai hon 4.800 ty, thoai von tai 85 doanh nghiep nam 2020
 

Đồng thời, SCIC cũng đã công bố danh sách dự kiến bán vốn tại 85 doanh nghiệp có vốn nhà nước trong năm nay, giảm so với danh sách 108 đơn vị năm 2019.

Trong 85 doanh nghiệp này, có 28 doanh nghiệp đang giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Có nhiều doanh nghiệp đã xuất hiện liên tục trong kế hoạch bán vốn những năm gần đây như CTCP FPT (SCIC sở hữu 6%), Tập đoàn Bảo Việt (SCIC sở hữu 3%), Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (SCIC sở hữu 51%).

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (SCIC sở hữu 27%), Công ty Đầu tư Bảo Việt - SCIC (SCIC sở hữu 50%), Công ty Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam (SCIC sở hữu 33%).

Trong danh sách này, một số doanh nghiệp được SCIC dự kiến thoái với tỷ lệ đang nắm giữ tại doanh nghiệp ở mức chi phối cao như CTCP Thương mại và Đầu tư Khánh Hoà (SCIC sở hữu 100%), CTCP Công trình Giao thông Bình Thuận (SCIC sở hữu 92%).

CTCP Kỹ nghệ thực phẩm Á Châu (SCIC sở hữu 79%), CTCP Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (SCIC sở hữu 99%), CTCP In Tổng hợp Cần Thơ (SCIC sở hữu 97%)...

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)