Sasco của ông Johnathan Hạnh Nguyễn báo lãi thụt lùi quý 1/2021

Công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn ghi nhận lãi sau thuế trong quý 1/2021 hơn 12 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.

Quý 1/2021, CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, SAS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 109 tỷ đồng giảm tới 79% so với cùng kỳ ghi nhận mức sụt giảm ở tất cả các mảng kinh doanh của Sasco.
Trừ thêm chi phí giá vốn thì lợi nhuận gộp của công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đạt gần 54 tỷ đồng giảm 81% so với quý 1/2020.
Đáng kể, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 79% lên gần 28 tỷ đồng, các loại chi phí cũng giảm đáng kể như chi phí bán hàng giảm từ 181 tỷ đồng xuống còn 36 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 48 tỷ đồng còn 17 tỷ đồng.
Sasco cua ong Johnathan Hanh Nguyen bao lai thut lui quy 1/2021
 Ông Johnathan Hạnh Nguyễn.
Khấu trừ thuế, SAS ghi nhận lãi sau thuế trong kỳ hơn 12 tỷ đồng giảm 19% so với quý 1/2020. Nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào dịp tết khiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của khách hàng không nhiều nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của công ty.
Hiện Sasco đã xin gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến ngày 10/6/2021, các tài liệu liên quan đến kỳ họp này cũng chưa được Sasco công bố.
Tại ngày cuối quý 1, tổng tài sản của Sasco giảm nhẹ 4% về 1.743 tỷ đồng, trong đó khoản tiền và tương đương tiền tăng mạnh từ 74 tỷ lên 184 tỷ đồng.
Khoản nợ phải trả tăng 4,4% so đầu năm lên mức 307 tỷ đồng, trong đó khoản vay nợ tài chính ngắn hạn không thay đổi, khoản vay nợ tài chính dài hạn lại giảm từ mức 2.414 tỷ đồng về 1.723 tỷ đồng.
Dòng tiền thuần trong kỳ đã có chuyển biến tích cực khi ghi dương 110 tỷ đồng, trong đó lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh gần 74 tỷ đồng.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)