MB Bank báo lãi 9 tháng, lưu chuyển tiền thuần tiếp tục âm

Google News

Mặc dù lợi nhuận 9 tháng 2021 của MBB rất khả quan khi tăng 45% và đạt 90% kế hoạch năm, song lưu chuyển tiền thuần của nhà băng này lại tiếp tục âm.

Ngân hàng TMCP Quân đội (HoSE: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với tất cả các khoản đều rất khả quan khi tăng mạnh.
Cụ thể, thu nhập lãi thuần của MBB đạt 6.515 tỷ đồng, tăng khá 26% so cùng kỳ. Lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng 16% lên 926 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối cũng mang về con số 356 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ. Hay mua bán chứng khoán kinh doanh cũng tăng vọt gấp 2,6 lần lên 408 tỷ đồng. Thậm chí nguồn thu khác cũng tăng 14% với 486 tỷ đồng.
Do đó, tổng thu nhập hoạt động quý 3/2021 của MBB đạt 8.700 tỷ đồng, tăng khá 29% so cùng kỳ. 
Mặc dù kỳ này MBB tăng gấp đôi trích lập dự phòng lên 1.778 tỷ đồng, song lợi nhuận sau thuế của ngân hàng vẫn tăng 28% lên 3.022 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động 9 tháng của MBB đạt mức 26.817 tỷ đồng, tăng 36%.
Nhà băng cũng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 6.018 tỷ đồng, tăng mạnh 43% so cùng kỳ. Dù vậy, MBB vẫn lãi trước thuế 11.884 tỷ, đạt 90% kế hoạch năm. Đồng thời lãi ròng 9.171 tỷ đồng, tăng gần 45% so cùng kỳ 2020.
MB Bank bao lai 9 thang, luu chuyen tien thuan tiep tuc am
 
Tuy nhiên, điều đáng nói là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh kỳ này của MBB vẫn tiếp tục âm 2.719 tỷ, giảm so mức âm nặng 15.636 tỷ của cùng kỳ. Đồng thời, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm 721 tỷ đồng. Do đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của MBB mặc dù giảm so cùng kỳ nhưng vẫn tiếp tục âm 3.441 tỷ đồng.   
Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản có của MBB tăng thêm hơn 60.600 tỷ lên 555.594 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 336.426 tỷ đồng, tăng 12,7% so đầu kỳ. Tuy nhiên, chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán cũng tăng tới 20% lên 116.578 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ phải trả, tiền gửi của khách hàng tăng khá 10,6% lên 343.949 tỷ đồng.
Ngày 30/9, MBB đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm gần 9.800 tỷ lên 37.783 tỷ đồng. 
Về chất lượng nợ cho vay, nợ xấu của MBB kỳ này giảm nhẹ 1,89% so đầu kỳ, xuống mức 3.186 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ tăng mạnh lần lượt 37% và 14%, trong khi nợ có khả năng mất vốn lại giảm gần 13%. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 1.09% của đầu kỳ xuống còn 0,95%.
Minh An

>> xem thêm

Bình luận(0)