Lãi ròng riêng tháng 10 của TNG sụt giảm 21%

(Kiến Thức) - So với kế hoạch, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) đã thực hiện được 85% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lãi sau thuế trong 10 tháng.

TNG vừa công bố BCTC tháng 10 với doanh thu trong tháng đạt gần 363 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp đạt hơn 62 tỷ đồng, xấp xỉ so cùng kỳ.

Trừ các chi phí cùng thuế thì lãi ròng trong tháng 10 của TNG ghi nhận 17 tỷ đồng, giảm 21% so cùng kỳ.

Theo TNG, nguyên nhân do đơn hàng chuyển từ vụ Hè-Thu sang vụ Đông- Xuân. Với đơn hàng đã ký, TNG sẽ đạt kế hoạch doanh thu 2 tháng tiếp theo là 705 tỷ đồng và dự kiến đạt 100% kế hoạch cả năm 2020. Đến nay, TNG đang chuẩn bị đơn hàng cho quý 1/2021.

Lai rong rieng thang 10 cua TNG sut giam 21%
 Nguồn: TNG.

Theo đó, lũy kế 10 tháng, TNG ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt giảm 2% và 25% so cùng kỳ, ở mức 3.893 tỷ đồng và 147 tỷ đồng. So với kế hoạch, TNG đã thực hiện được 85% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lãi sau thuế năm 2020.

Tính đến ngày 31/10, tổng tài sản của TNG tăng 17% so đầu năm ở mức 3.537 tỷ đồng, trong đó, các khoản phải thu tăng 81% lên 660 tỷ đồng, hàng tồn kho xấp xỉ so cùng kỳ ở mức hơn 860 tỷ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận gần 2.367 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Vay ngắn hạn chiếm gần 1.673 tỷ đồng, tăng 18% và vay dài hạn hơn 694 tỷ đồng, tăng 27% so hồi đầu năm.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)