Hưng Thịnh, Novaland… tài trợ quy hoạch đô thị ven Đầm Nại hơn 2.900ha

Tính chất nghiên cứu quy hoạch là khu đô thị du lịch sinh thái và chỉnh trang đô thị, quy mô 2.907ha, thuộc thị trấn Khánh Hải và các xã Tân Hải, Hộ Hải, Phương Hải và Tri Hải, huyện Ninh Hải.

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận vừa có thông báo về việc mời quan tâm tài trợ ý tưởng lập quy hoạch phân khu xây dựng khu vực ven Đầm Nại, huyện Ninh Hải gửi đến các doanh nghiệp gồm: Tập đoàn Novaland, Tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty CP Bất động sản Bim (Bim Land), Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Công ty CP Mekong One, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB và Công ty CP Surya City.
Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cho biết, nhằm tìm kiếm, lựa chọn phương án ý tưởng quy hoạch tối ưu để làm cơ sở triển khai lập đồ án quy hoạch, Sở thông báo đến các đơn vị được biết và tham gia nghiên cứu, tài trợ ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng khu vực ven Đầm Nại, huyện Ninh Hải.
Hung Thinh, Novaland… tai tro quy hoach do thi ven Dam Nai hon 2.900ha
Hưng Thịnh, Novaland… được mời tài trợ quy hoạch đô thị ven Đầm Nại hơn 2.900ha. 
Cụ thể, khu vực lập quy hoạch có diện tích 2.907ha, thuộc thị trấn Khánh Hải và các xã Tân Hải, Hộ Hải, Phương Hải và Tri Hải, huyện Ninh Hải.
Về tính chất lập quy hoạch, đây là khu đô thị du lịch sinh thái và chỉnh trang đô thị. Thời gian hoàn thành ý tưởng quy hoạch và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp chậm nhất là ngày 30/9. Sau thời gian này, đơn vị nào không nộp hồ sơ đề xuất ý tưởng quy hoạch là xem như không có nhu cầu tham gia tài trợ ý tưởng quy hoạch.
Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị các đơn vị gửi kèm cam kết tài trợ ý tưởng quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện và cơ quan quản lý Nhà nước toàn quyền sử dụng phương án ý tưởng quy hoạch do đơn vị tài trợ.
Trước đó, vào cuối tháng 7/2022, Sở Xây dựng Ninh Thuận cũng đã thông báo mời các đơn vị như TNG Holdings, Thành Đông Ninh Thuận, Intracom, Tập đoàn Đất Xanh, Đầu tư phát triển kho bãi Nhơn Tân... tham gia nghiên cứu, tài trợ ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị mới Đông Nam TP Phan Rang – Tháp Chàm. Vị trí dự án thuộc các phường: Tấn Tài, Mỹ Hải, Mỹ Đông và Đông Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm.
Tính chất nghiên cứu quy hoạch là khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị, quy mô hơn 677ha. Thời gian hoàn thành ý tưởng quy hoạch và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp chậm nhất là ngày 22/8.
Liên Hà Thái

>> xem thêm

Bình luận(0)