Hoàng Anh Gia Lai nợ hơn 7.000 tỷ: Cty Bầu Đức đang kinh doanh thế nào?

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) của bầu Đức vừa công bố báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản phải thu của tổng các khoản phải thu từ các bên liên quan đến số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.

Kiểm toán viên còn nhấn mạnh đến khoản nợ ngắn hạn tại ngày 30/6/2020 của HAG đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 1.372 tỷ đồng. Điều này cùng với những vấn đề khác được nêu trong báo cáo tài chính cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HAG.
Phản hồi về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, đại diện Hoàng Anh Gia Lai cho biết, trong năm 2020, doanh thu từ bán trái cây tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Trong đó, doanh thu từ bán chuối đem lại nguồn tiền chính trong ngắn hạn do thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, sản lượng thu hoạch cao, giá bán ổn định.
Hoang Anh Gia Lai no hon 7.000 ty: Cty Bau Duc dang kinh doanh the nao?
Ảnh minh họa. 
"Chúng tôi cho rằng các tài sản của Công ty đủ khả năng tạo ra giá trị và dòng tiền đảm bảo khả năng thu hồi các khoản tiền phải thu", đại diện Hoàng Anh Gia Lai cho biết.
Vẫn theo báo cáo, đến thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp là hơn 40.274 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/12/2019. Doanh nghiệp của bầu Đức gánh khoản nợ phải trả là 24.301 tỷ đồng, số này tăng 11% so với cuối năm ngoái. Hiện tổng nợ vay của Hoàng Anh Gia Lai vượt vốn chủ sở hữu hơn 1.900 tỷ đồng và chiếm 44% cơ cấu nguồn vốn.
Công ty còn lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh là 62 tỷ đồng, giảm mạnh so với thời điểm cuối năm 2019 là 594 tỷ đồng. Nếu thời điểm 30/12/2019, khoản lỗ sau thuế của Công ty là 706 tỷ đồng thì đến giữa năm 2020, con số này đã giảm xuống còn 133,8 tỷ đồng.
Khánh Hoài (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)