Hoa Sen lãi ròng 1.702 tỷ, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước

Tại thời điểm 30/6, tập đoàn ghi nhận tổng tài sản tăng mạnh 41% lên hơn 25.161 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm đến 11.646 tỷ đồng, gấp 2,1 lần thời điểm đầu đầu niên độ. 

Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố BCTC quý 3 niên độ 2020-2021 (1/10/2020-30/9/2021) với doanh thu thuần trong quý tăng 90% lên 12.984 tỷ đồng. 
Giá vốn tăng thấp hơn nên lãi gộp tăng 178% lên 2.954 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 15,5% lên 22,7%.
Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 21 tỷ lên 153 tỷ đồng, riêng khoản lãi từ hoạt động đầu tư là 107 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng từ 146 tỷ lên 151 tỷ đồng do chi phí chênh lệch tỷ giá tăng từ 9 tỷ lên 71 tỷ đồng.
Sau cùng, Hoa Sen ghi nhận lãi ròng ở mức 1.702 tỷ đồng, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước, kết quả này tương đương với ước tính đưa ra trước đó của doanh nghiệp tôn mạ này.
Hoa Sen lai rong 1.702 ty, gap 5,4 lan cung ky nam truoc
 Tồn kho HSG tăng mạnh trong quý 3.
Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp của đại gia Lê Phước Vũ báo cáo doanh thu 32.929 tỷ đồng, tăng 72%; lãi ròng ghi nhận ở mức 3.372 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ.
So với kế hoạch đặt ra, HSG gần như hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt 125% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
Bên phía nguồn vốn, tại thời điểm 30/6, tập đoàn ghi nhận tổng tài sản tăng mạnh 41% lên hơn 25.161 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm đến 11.646 tỷ đồng, gấp 2,1 lần thời điểm đầu đầu niên độ. Khoản phải thu ngắn hạn 3.765 tỷ đồng, tăng 85%.
Tổng nợ phải trả tăng 37% so hồi đầu niên độ lên 15.305 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn 5.451 tỷ đồng và dài hạn 1.624 tỷ đồng.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)