Doanh thu vàng miếng của PNJ tăng mạnh 59% trong tháng 7

(Kiến Thức) - Theo bản tin IR vừa được công bố, PNJ ghi nhận doanh thu thuần trong tháng 7 đạt 1.307 tỷ đồng, tăng 10% và lợi nhuận sau thuế đạt 55,4 tỷ đồng, tăng 2,3% so cùng kỳ.

Như vậy lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu thuần PNJ đạt 9.053 tỷ đồng, tăng 1,3% và lãi sau thuế đạt 495 tỷ đồng, giảm 24%, thực hiện lần lượt 62,5% kế hoạch doanh thu và 59,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

PNJ cho biết doanh thu vàng miếng tăng mạnh 59% trong tháng 7/2020. Doanh thu kênh lẻ tháng 7 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt 16% so với cùng kỳ.

Làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7, do đó PNJ đã đóng cửa các cửa hàng tại Đà Nẵng theo yêu cầu của Cơ quan chức năng từ ngày 28/7 đến 11/8, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng dịch tại hệ thống cửa hàng và hội sở chính, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh toàn hệ thống. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu kênh lẻ tăng trưởng 4% so với cùng kỳ.

Doanh thu vang mieng cua PNJ tang manh 59% trong thang 7 khi vang ‘noi song’
 
Doanh thu vang mieng cua PNJ tang manh 59% trong thang 7 khi vang ‘noi song’-Hinh-2
 Nguồn: PNJ.

Doanh thu kênh sỉ tháng 7 giảm 36%. Lũy kế 7 tháng, doanh thu sỉ giảm 22%. Xuất khẩu tiếp tục chịu ảnh hưởng khi làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 đã bùng phát tại nhiều nước. Doanh thu kênh KHDN tăng 27% trong tháng 7. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng doanh thu hai kênh tăng trưởng 19%.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 7 đạt 17,6%, giảm so với mức 19,5% của cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là do tỷ trọng của mảng kinh doanh vàng miếng tăng mạnh. Lũy kế, biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 19,4%, giảm so với mức 21,5% của cùng kỳ năm 2019.

Tổng chi phí hoạt động tháng 7 giảm 7% khiến tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 66% của cùng kỳ năm 2019 xuống còn 62%. Lũy kế 7 tháng, chi phí hoạt động giảm 1,4% so với cùng kỳ. Các nỗ lực tối ưu hóa chi phí đang phát huy hiệu quả khi tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp hiện đang thấp hơn so với kế hoạch.

Trong tháng 7, PNJ đã đóng 3 cửa hàng trang sức (1 cửa hàng Gold và 2 cửa hàng Silver), đồng thời mở mới 2 cửa hàng đồng hồ. Tính tới cuối tháng 7, PNJ có 336 cửa hàng hiện diện trên toàn quốc.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)