Doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết

Thưởng tết có căn cứ theo quy định pháp luật không? Nếu doanh nghiệp không thưởng Tết dù trước đó có hứa thì có vi phạm pháp luật không?

 
Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012, Điều 103. Tiền thưởng:
- Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
- Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
Bộ luật lao động không bắt buộc DN phải thưởng tết. Việc thưởng tết là căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm của DN và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Quy chế thưởng do Doanh nghiệp quyết định khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở.
Căn cứ theo quy định trên việc trả tiền thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện mà khuyến khích người sử dụng lao động nên có chế độ đãi ngộ tốt nhất cho người lao động. Nếu trong quy chế thưởng do người sử dụng lao động ban hành có tiền thưởng và thời gian thực hiện trả thưởng thì người sử dụng lao động cần đảm bảo các chế độ của người lao động thực hiện đúng thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của đơn vị phù hợp với quy định của pháp luật về lao động.
Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN.
Theo VNN

>> xem thêm

Bình luận(0)