Đoán thù lao lãnh đạo Vietcombank qua báo cáo tài chính 2016

(Kiến Thức) - Với mức lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 6.845 tỷ, theo kế hoạch, ban lãnh đạo ngân hàng Vietcombank có cơ hội nhận 0,35% con số trên, tương đương 24 tỷ đồng.

Mới đây, ngân hàng Vietcombank đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016. Theo đó, lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 của Vietcombank đạt 8.517 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 6.827 tỷ đồng năm 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của ngân hàng đạt 6.845 tỷ đồng.
Huy động vốn tại ngân hàng này đạt 598.867 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2016, tăng 19,4% so với năm 2015. Dư nợ tín dụng tăng trưởng khả quan với 469.800 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cuối năm 2015.
Doan thu lao lanh dao Vietcombank qua bao cao tai chinh 2016
Trích bản báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 của Vietcombank.
Hầu hết các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Vietcombank trong năm 2016 đều tăng đáng kể so với năm 2015.
Cụ thể, thu nhập lãi thuần năm 2016 đạt hơn 18.529 tỷ đồng, trong khi đó con số này ở năm 2015 là hơn 15.453 tỷ đồng.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của Vietcombank năm 2016 là 2.111 tỷ đồng, cao hơn con số 1.872 tỷ đồng năm 2015.
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2016 đạt hơn 1.850 tỷ đồng. Trong khi con số này của năm 2015 chỉ đạt hơn 1.572 tỷ đồng.
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh năm 2016 ở mức 495,7 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với con số 197,4 tỷ đồng năm ngoái.
Tuy nhiên, chi phí hoạt động của ngân hàng trong năm 2016 cũng cao hơn, ở mức hơn 9.979 tỷ đồng, trong khi năm 2015 chi phí hoạt động chỉ 8.306 tỷ đồng.
Một điều đáng chú ý đó là, cùng với tăng trưởng của nhà băng, dàn lãnh đạo Vietcombank cũng nhận mức thù lao ngày càng lớn. Trong tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đưa ra trước đó, Vietcombank đề xuất cổ đông thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế.
Với mức lợi nhuận sau thuế năm 2016 của ngân hàng này là 6.845 tỷ đồng, nếu đúng theo đúng kế hoạch trên, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Vietcombank có cơ hội nhận 0,35% con số trên, tương đương 24 tỷ đồng trong năm 2016 . Bình quân, mỗi lãnh đạo nhận 2,2 tỷ đồng/người/năm, tương ứng 183 triệu đồng/người/tháng.
Trong những năm trước đây, các vị này vẫn nhận được 0,35% lợi nhuận sau thuế nhưng do kết quả kinh doanh không bằng năm 2016 nên trong năm 2015, 2014 và 2013, tổng thu nhập các lãnh đạo nhà băng nhận được tương ứng là 18,66 tỷ đồng, 15,32 tỷ đồng và 16,14 tỷ đồng. Như vậy, thù lao của lãnh đạo Vietcombank tăng trưởng đều đặn trong vài năm trở lại đây.
Minh Hiếu

>> xem thêm

Bình luận(0)